Ettersøksavtale 2021

Velkommen til  Ytre Ryfylke Ettersøksring 2021.   

Ettersøksringen  er  etablert  for  å  bistå  jegere  med  godkjent  ettersøkshund  viss  uhellet  skulle  være  ute. 

For jaktåret 2021/2022 er vi totalt 18 ettersøksekvipasjer i Strand, Forsand, Hjelmeland og Stavanger.


I  henhold  til  forskrift  om  utøvelse  av  jakt,  felling  og  fangs,  kap.  7,  §23 kreves  det  for  jakt  etter  elg,  

hjort  og  rådyr  tilgang,  eller  gjennom  en  skriftlig  avtale  å  ha  tilgang  til  ettersøkshund.  

Gjennom  denne  avtalen  har  dere  en  skriftlig  avtale  for  ettersøkshund,  og  kan  med  god  samvittighet  utøve  jakt  etter  elg,  hjort  og  rådyr.  


Skulle  uhellet  være ute,  ring  vakttelefonen,  og  en  vil  raskt  få  hjelp  av  en  godkjent  ettersøkshund  med  fører,  uten  ekstra  kostnad!    


Husk  å  alltid  medbringe  ordrebekreftelse  på  jakt!  


Bruk  av  avtalen:  

Ta  kontakt  på  vakttelefonen:  911  39  919  (Eller direkte til ekvipasjer ved behov).

Avtalen  gjelder  for  medlemmer,  og  er personlig.  Gjelder  ikke  for  vald/jaktlag.  

Avtalen  gjelder  i  Strand,  Sandnes (Forsand)  og Hjelmeland  Kommune,  

For  info  eller  spørsmål,  se www.ettersoksring.no

  

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobilnummer
 *
Jaktkommune
 *
 *