Estetiske læringsprosesser - muligheter og utfordringer i grunnskolelærerutdanningene

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ved Nord universitet, arrangerer en to-dagers nasjonal konferanse med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene.

Tid: 4. – 5. november 2021
Sted: Bodø, 
Stormen konserthus 

Konferansen avholdes i henhold til enhver tids gjeldene smittevernregler og med forbehold om avlysing.

Reise og overnatting.  Deltakerne bestiller selv reise og overnatting.  Vi har reservert en del rom på Scandic Havet hotell. Bestill før 1. oktober og få konferansepris på kr 1190,- for enkeltrom pr natt. På konferansens nettside finner du oppdatert informasjon, og der vil det bli lagt ut en bookingkode. 

Påmeldingsfrist 7.10.2021. Konferanseavgiften (inkl. mva.) dekker deltakelse på konferansen og lunsj, kaffe/te, samt konferansemiddag på torsdag. Bindende påmelding. 

Kontaktinformasjon: Spørsmål rundt påmelding kan rettes til rådgiver Kristin Hals Kummernes ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, kristin.h.kummernes@nord.no 

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon