Emnekurs Onkologi i allmennpraksis

Emnekurs – Onkologi i allmennpraksis.


Holmen fjordhotell Asker

22 – 23.september 2023.


Arrangeres av PKO Vestre Viken i samarbeid med sykehusets avdelinger.


Tema: 

Onkologiske problemstillinger i allmennpraksis, diagnostisering, fallgruber, epidemiologi, henvisning og oppfølging.

Gjennomgang av de viktigste formene for kreft, - bryst, gynekologisk, lunge, urinveier, colon, ønh, hematologisk og hudkreft.

Innen hvert emne deltar fastleger med kasuistikker og beskrivelse av hvilke problemstillinger vi opplever i allmennpraksis. Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg. Det settes av tid til spørsmål og evt korte kasuistikker fra deltakerne etter hver forelesning.


Påmeldingsfrist: 27.08.2023


Priser:


Obligatorisk:


Kursavgift kr. 4000,-

To dagpakker kr 1300,-


Pluss eventuelt:

Festmiddag fredag kr 680,-


Overnatting fredag – lørdag kan bestilles direkte hos hotellet.

Pris antydning 1650,- med frokost.-


Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Fødselsår
 *
Dagpakker
 *
Middag fredag
 *
Kjønn
 *
Arbeissted
 *
Adresse Arbeid
 *
 *