Emnekurs i MUPS - medisinsk uforklarte plager og symptomer

Dødehavstiftelsen er en frivillig, ideell medisinsk organisasjon som driver helsefremmende arbeid som et supplement til det offentlige helsetilbudet. Dødehavstiftelsen er en livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon. Kunnskapsformidling og informasjonsarbeid er viktig del av folkehelsearbeidet. Dødehavstiftelsen bistår kommunene med veiledning og kompetansebygging. Dødehavstiftelsen arbeider for at mennesker til tross for kronisk helseutfordring kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. Ved Dødehavet tilbys medisinsk tverrfaglig rehabilitering og klimaterapi, et helhetlig tilbud med individuell tilpasning og norsk behandlerteam. Dødehavstiftelsen arrangerer legekonferanser, fagseminar og helseopplysningsmøter.

Sted: Scandic St. Olavs Hotell, Oslo

Kurskomité: Jens Espeland, Dag Gundersen Storla, Karin Maria Øien Forseth og Erik Wærnes.

Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin og psykiatri. Boken Diffusitas (Fagbokforlaget 2016) deles ut som kursbok ved begynnelsen av kurset (uten ekstra kostnad).

Om kurset:

De kommer om og om igjen på kontoret ditt. De feiler alt og ingen ting. Noen lider i stillhet, andre er såkalte «vanskelige» pasienter som gir deg hodepine og søvnløse netter. Du har tenkt mange tanker om hva de feiler, tatt mange prøver og gjort et utall undersøkelser. Sendt dem til mange slags spesialister, men åpenbart ikke til de rette. Noen er kronisk trette, andre har muskel- eller leddsmerter. Eller har en endeløs rekke av gastrointestinale symptomer. Kan det være en kronisk infeksjon? Eller immunologisk sykdom? Nevrologi? Hormoner i ubalanse? Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer (MUPS) utgjør et stadig økende problem. Så mye som 25 % av sykemeldingsdagene i Norge skyldes tilstander som ikke har en klar diagnose. Hovedhensikten er å gi kursdeltakerne et kompass, en veiledning som forsøker å gi oversikt, å hjelpe allmennlegen å manøvrere og sortere. Både når det gjelder å komme nærmere en spesifikk diagnose og å vite hvor man bør henvise pasienten videre ut i fra det man har funnet.

Pris: kr. 4500.- I tillegg kommer kr. 645 per dag for enkel frokost før arrangementet, lunsj og snacks, te og kaffe i pausene, til sammen kr. 5790.- 

Det tilbys også rabattert overnatting ved kurshotellet (kr. 1290 per natt). Oppgi kode BDOD090522 ved bestilling.


Dag 1 – mandag 9. mai


08:15

08:30

Innledning
Kurslederne

08.30

09:00

Når uklare symptomer skjuler diagnosen - Allmennlegens utfordringer i møte med MUPS

Jens Espeland er spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin og har en master i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo (MHA). Han har lang erfaring fra kommunehelsetjeneste, både innen offentlig og privat fastlegevirksomhet, fra ledelse av kommunal helsetjeneste og fra samfunnsmedisinsk arbeid. Han har vært lokal tillitsvalgt for fastleger i 10 år. Nå er han kommuneoverlege i Sarpsborg.

09:00

10:30

Innføring i psykosomatikk

Erik Wærnes er spesialist i klinisk psykologi med fordypning innenfor voksenpsykologi og nevropsykologi. Han har arbeidet med psykosomatiske problemstillinger siden begynnelsen av 1990- tallet i tett samarbeid med fastleger og sykehus i Sør- Norge. Psykolog Wærnes er for tiden leder av Psykosomatisk Institutt i Telemark, arbeider med 100 % driftstilskudd innenfor Helse Sør- Øst.

10:30

10:45

Pause

10:45

11:30

Smerter og stivhet i ledd og muskulatur - I

Karin Maria Øien Forseth er spesialist i revmatologi og har vært overlege ved revmatologisk seksjon ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. I 2000 tok hun en doktorgrad innen emnet fibromyalgi, og har høy kompetanse på skjæringspunktene mellom autoimmune sykdommer og smertetilstander i muskler og skjelett.  

11:30

12:30

Lunsj

12:30

13:15

Smerter og stivhet i ledd og muskulatur - II

13:15

14:45

Kronisk utmattelse

Dag Gundersen Storla er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, der han også har tatt medisinsk sosiologi, Master of International Community Health og PhD innen infeksjonsmedisin. En periode har han vært faglig leder ved CFS/ME- senteret ved Oslo Universitetssykehus Aker (tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME), og har arbeidet i 8 år som overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. For tiden driver han Bærum CFS/ME og borreliose klinikk.

14:45

15:15

15:15

17:00

Pause med ettermiddagsmat

Case-gruppearbeid

Jens Espeland leder, trekker fram case fra klinisk praksis. Deltakernes erfaringer. Innspill om mestringsstrategier, navigering og kvalitetssikring i møte med MUPS-pasientene.

 

Dag 2 – tirsdag 10. mai


08.309:30

09:3010:30

Kroniske smerter

Unni Merete Kirste er utdannet lege fra Universitetet i Bergen og er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har arbeidet ved flere sykehus –- Fredrikstad, Ullevål, Bærum, Rikshospitalet og Haukeland, Ahus og St. Olav. Ved siden av generell gynekologi har hun i mange år interessert seg for pasienter med smerter i underlivet, og de siste årene har hun arbeidet med disse pasientene ved tverrfaglige smerteavdelinger. Hun var leder for Norsk forening for smertemedisin i 10 år og har også vært leder for Sakkyndig komité for kompetanseområdet i smertemedisin.


Diffuse nevrologiske symptomer 

Kamaldeep Chudasama er utdannet nevrolog fra Norrlands Universitetssykehus og Sykehuset Kalnes. Han gjennomfører nå en Mastergrad i helseadministrasjon og ledelse (MHA) fra Universitetet i Oslo og er også spesialist i samfunnsmedisin. For tiden arbeider han som kommuneoverlege i Sarpsborg.

10.30

10.45

Pause

10:45

11:30

Det må være noe med hormonene, doktor

Kåre I. Birkeland er avdelingsleder ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus og professor i endokrinologi. Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi, og hans forskningsgruppe arbeider med epidemiologiske, kliniske og mekanistiske studier for å belyse type 2- diabetes og metabolsk syndrom. Birkeland er leder i Diabetesforbundets medisinske fagråd, og og brukes mye som foredragsholder.

11:30

12:30

Lunsj

12:30

13:15

Fordøyelse til besvær
Arne Røseth er gastroenterolog, og utviklet i samarbeid med professor Fagerhol kalprotektintesten for inflammatorisk tarmsykdom. De siste 15 årene har han arbeidet ved Lovisenberg diakonale sykehus, knyttet til Unger Vetlesens forskningsinstitutt, og har forsket særlig på hvordan kosthold påvirker sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki, matvareallergier og annen matvareintoleranse.

13.15

14:00

Brystsmerter

Tobias Erik Herrscher har sin medisinske utdanning fra Tyskland, Sveits og USA. Han tok en doktorgrad ved Universitetet i Tübingen i 2001, PhD og ved Universitet i Oslo i 2015. Han arbeider nå som overlege ved Lovisenberg Sykehus, hjertemedisinsks seksjon.

14:00

15.30

Kroniske infeksjoner med hovedvekt på borreliose

Dag Gundersen Storla 

15:30

15:45

15:45

16:15

Pause med ettermiddagsmat

Oppsummering og kommentarer


 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
 *