Emnekurs akuttmedisin for fastleger og legevaktsleger

Arrangeres av PKO Vestre Viken i samarbeid med Pre-Hospitale tjenester Vestre Viken HF.

Kurset tilfredsstiller kravene til kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell slik det er beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8. Kurset er laget etter rammeplan for kurs i akuttmedisin utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for legevakts medisin.


Med bakgrunn i informasjon fra Helsedirektoratet (Kurs i akuttmedisin - Helsedirektoratet) er kurset:

  • Praktisk del: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
  • Nettstudiet/Teorikurs: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).

(Nettstudium/Teorikurs: For at hele kurset skal godkjennes for legevaktpersonell må det i forkant av oppmøtebasert undervisning være gjennomført et nettkurs. Du må kunne dokumentere at nettkurset er gjennomført før du kan ta det praktiske kurset med et kursbevis som forevises senest første kursdag. 

Påmelding til teorikurs: Kurs: Akuttmedisin (Åpent kurs) (uni.no)

Administrasjonsgebyr for teorikurset er 250 kroner per deltaker. Dette kurset er godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin videre- og etterutdanning, og kommer i tillegg til timene for selve emnekurset.)

Program:


Fredag 17.09.2021

08:00 – 08:15 Registrering JRF, KGH

08:15 – 08:45 Info om kurset, Gruppeinndeling KHG

08:45 – 10:30 Egensikkerhet og Psykiatri GA

10:45 – 11:30 Arb. og rollefordeling i akuttmedisinsk team Legevakts-lege/ Anestesilege

11:30 - 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Praktisk trening i grupper JR, GA, KHG, HM, Anestesilege

13:45 – 14:45 Praktisk trening i grupper JR, GA, KHG, HM, Anestesilege

15:00 – 16:00 Praktisk trening i grupper JR, GA, KHG, HM, Anestesilege

16:15 – 17:15 Praktisk trening i grupper JR, GA, KHG, HM, Anestesilege

17:15 - 17:30 Avslutning


JR – Jon Richard Figenschou, KHG – Kristine Hjertaas Glette, GA – Geir André Pettersen,


Praktisk trening i grupper – rullering, 60 min pr/post + 15 min pause/forflytning

1. Akuttundersøkelse (ABCDE + sekundærundersøkelse) – LS-instruktør

2. Luftveishåndtering – Anestesilege (626?)

3. AHLR – AHLR-instruktør

4. PVK – Instruktør


Lørdag 18.09.2021

08:30 – 08:50 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH (MF? OL? Markører)

09:00 – 09:20 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

09:30 – 09:50 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

10:00 – 10:20 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

10:30 – 11:30 Rus, Tegn, symptomer, behandling Politiet / Rusomsorg

11:30 – 12:15 Lunsj

12:15 – 12:35 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

12:45 – 13:05 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

13:15 – 13:35 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

13:45 – 14:05 Casetrening i grupper JR, GA, K, H, CH

14:10 – 14:30 Avslutning JR, K


Casetrening i grupper

15 min innsats + 5 min refleksjon/tilbakemelding

1. Brystsmerter m/MONA-behandling

2. Traume m/stabilisering

3. Anafylaksi

4. Psykiatri/vold /nødnett

5. Pustebesvær m/forstøver eller CPAP

6. Stans av blødning

7. Overdose

8. Sykt barn

9. Sepsis


Påmeldingsfrist: 17.06.2021


Pris: 


Kursavgift kr. 5000,-

To dagpakker kr 1180,-


Dagpakke pr. person pr. dag kr, 590,- inkluderer Kaffe, te, vann hele dagen, Pausesnack på formiddag og ettermiddag og 2 retters lunsj eller buffet.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon