Eierskiftekurs i Buskerud 14. og 15. januar 2023

Eierskiftekurs i Buskerud 14. og 15. januar 2023

Buskerud Bondelag inviterer til eierskiftekurs 14. og 15. januar 2023 på Tyrifjord Hotell, Vikersund.

Vi ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er ofte mange involverte i en eierskifteprosess, og det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Derfor arrangerer Buskerud Bondelag kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Mange er usikre på om det er noen i familien som ønsker å overta eller hvem som er mest aktuelt. Dette er kurset også for dere.

Kursholdere er Jan Bangen og Martin Johnsbråten fra Norges Bondelag.


Temaer:

  • Mellommenneskelige forhold
  • Pensjoner og trygderettigheter
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bo-situasjon. Kår, leie eller eie
  • Arvereglene
  • Ektefelle og samboere – særeie/felleseie/samboeravtaler
  • Oppstart og drift av virksomhet
  • Skatteregler i et eierskifte
  • Merverdiavgift
  • Oppgjør og kontrakter


Frist for påmelding er 16. desember.

Alle priser er per person. 

Påmeldingen er bindene.


Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn i Norges Bondelag og få rabatten, kan du sende beskjed til medlem@bondelaget.no eller meld deg inn direkte her: https://www.bondelaget.no/bli-medlem/

 

Registreringsskjema