Familie Gratis billetter til Dyreparken i Kristiansand!

Fritidsenheten deler ut gratisbilletter til barn via opplevelseskortet JOIN. For å tildele billett må det i påmeldingen legges inn opplysninger om barnets fulle navn, 6 første siffer i barnets fødselsnummer og foresattes mobilnummer. Billettene tildeles elektronisk via mobilen til foresatte og må ikke åpnes før man ankommer parken. Barna går gratis, foresatte får 40 % rabatt på inngangsbilletten.  

Billettene kan benyttes når det ønskes.

Transport og mat må den enkelte familie bekoste selv.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon