DIVA-5.0 & ADHD - utredning, diagnostikk/ differensialdiagnostikk og behandling, forløp

Mandag 31. oktober 2022,  10.00-16.30 på SAS Radisson Værnes

DIVA er et strukturert diagnostisk intervju for ADHD hos voksne. DIVA 5 er blitt oversatt til norsk. 

Målgruppe: Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

Kurset vil bli holdt på Radisson Blu Hotell Værnes og er inkludert lunsj.

Mer informasjon om agenda og kursmateriell kommer.


Kursholdere:

Overlege/PhD Mats Fredriksen, Nevropsykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Vestfold 

Seniorrådgiver/PhD Michael B. Lensing, NevSom, Oslo universitetssykehus

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *