Digitalt kurs Epilepsi og barnehage

Nøkkelinformasjon:

  1. Målgruppen for kurset er alle som jobber i barnehage eller småtrinnet skole, spesialpedagog, helsesykepleier/sykepleier, psykolog, PPT habiliteringstjenesten, BUP, øvrig helsepersonell eller andre interesserte fagpersoner
  2. Påmelding innen 31. oktober 2022
  3. Ansatte i OUS går gratis og skal ikke melde seg på via www.deltager.no. Meld på til undervisningAKE@ous-hf.no
  4. Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdskurs av Norsk psykologforening og 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.
  5. Kursbevis sendes ut etter kurset
  6. Informasjon om pålogging sendes ut på epost rett før kurset


Program:

09.00 - 09.20 Velkommen, og digitale nettressurser v/ undervisningsleder Ellen S. Kjendbakke og spesialpedagog Marte   Årva, Spesialsykehuset for epilepsi- SSE

09.30 - 10.45 Hva er epilepsi? Epilepsi og komorbiditet v/ overlege Ph.d. Kari M. Aaberg, Spesialsykehuset for epilepsi – SSE, OUS

11.00 - 12.00 Epilepsi og kognisjon v/ nevropsykolog Guro Minken, Spesialsykehuset for epilepsi – SSE, OUS

12.30 - 13.15 Epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen v/ logoped/audiopedagog Christiane Sørensen, spesialpedagog Camilla Voss, Solberg skole –                        SSE og spesialpedagog Marte Årva, Spesialsykehuset for epilepsi – SSE

13.30 - 14.15 Epilepsi – konsekvenser og anbefalinger for barnehagehverdagen v/ logoped/audiopedagog Christiane Sørensen, spesialpedagog Camilla Voss, Solberg skole –                        SSE og spesialpedagog Marte Årva, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

14.30 - 15.00 Spørretime for innsendte spørsmål v/ spesialpedagog Marte Årva, Spesialsykehuset for epilepsi– SSE

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Kursavgift
 *
Mobil
Vennligst oppgi arbeidssted
Betalingsmetode
 *