Digitalt miniseminar - Utslipp fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

Utslipp fra landbaserte fiskeoppdrettsanlegg

Teknologi - muligheter og begrensninger


Blue Planet Academy og Stiim Aqua Cluster setter fokus på utslipp fra landbaserte akvakulturanlegg. Ulike teknologier skaper muligheter og begrensninger for rensing av avløpsvann fra landbaserte akvakulturanlegg. Miniseminaret vil gi ny kunnskap om mulighetene ulike teknologivalg skaper. 


PROGRAM

09:00 – 09:05    Velkommen til miniseminar om utslipp fra landbasert akvakulturanlegg
Morten Bergslien, BluePlanet Academy

09:05-09:20       Erfaring rundt utslipp fra landbaserte oppdrettsanlegg i Vestland – rapport
Seniorrådgiver Tom N. Pedersen, Statsforvalteren i Vestland

09:20-09:45       Teknologivalg for landbasert produksjon av laks og utslipp av nitrogen, fosfor og BOF.

Dr. Leif Ydstebø; Tytlandsvik Aqua AS

09:45-10:05         Krav til rensing av avløpsvann i Norge
Rådgiver Arne Haarr, Norsk Vann

10-05-10:30        Rensing og renseeffekter fra landbaserte akvakulturanlegg
Førsteamanuensis Roald Kommedal, Universitetet i Stavanger 

10:30-10:45        Analysemetodikk for landbaserte akvakulturanleggs rensekapasitet  
Geir Helge Johnsen, Rådgivende Biologer

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon