Snu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemer

Jobber du med ungdom som faller mellom flere stoler? Her er fagdagen for deg! Enten du har ansvaret for organisering, driver behandling selv eller har andre støttefunksjoner.

Ungdom som kjenner stor utrygghet, fortvilelse og selvforakt, kan isolere seg, skade seg selv eller gjentatte ganger forsøke å ta livet sitt.  

Når flere behandlingsforsøk ikke har ført til varig bedring, og skolegangen er nær ved å måtte avbrytes, er det lett å kjenne på maktesløshet – for den unge det gjelder, og for dere som ønsker å hjelpe. 

Bakenfor slike symptomer opplever mange store vansker med å forstå seg selv, sine omgivelser og andre. Tegn til underliggende personlighetsproblemer adresseres først i voksen alder. Sen diagnostikk fører til tapte år med unødvendig lidelse og mange tilleggsproblemer.  

I dag har vi gode og effektive behandlingsmetoder for personlighetsforstyrrelser. Vi vet at tidlig hjelp bidrar til færre komplikasjoner og bedrer prognosen. Da må vi også våge å vurdere og behandle personlighetsproblemer hos ungdom når det er aktuelt. 

Fagdagen gir deg mer kunnskap om utvikling og forståelse av personlighetsproblemer hos ungdom, mulighetene ved tidig behandling, samt hvordan utrede problemene og gi effektiv behandling. 

Vi har fått med oss den kjente psykiateren Andrew Chanen. Han bidro til etableringen av HYPE – help young people early – Australias nasjonale program for å hjelpe unge med personlighetsproblemer. I 2014 var han i Norge og satte spor etter seg – flere norske behandlingsmiljøer etablerte i ettertid spesialiserte behandlingsprogram for ungdom med personlighetsproblemer. Nå håper vi han kan inspirere deg også! 

Mer informasjon og program kommer i løpet av August.  

 

Målgruppe: 

Kursets innhold er tilpasset helsepersonell som jobber med ungdom som strever med personlighetsproblemer. Du vil også kunne få glede av fagdagen dersom du er spesielt interessert i tematikken. 

 

Dato21. oktober 2022 

Pris: 2 800,-   
Student: 500,-

Gruppe med over 10 personer? Kontakt oss for mer informasjon om rabatt: napp@ous-hf.no

Digital kurstilgang gir deg muligheten til å følge kurset direkte og delta i dialog via chatfunksjonen. Du får tilgang til opptak av foredragene 30 dager i etterkant av fagdagen.  

Det blir søkt godkjent som 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening og som 6 timer videreutdanning av Norsk Psykologforening.  

Betaling: 

Velg mellom kortbetaling eller faktura. Ved fakturering påløper et fakturagebyr på 150,-. 
Ved fakturering: Sørg for at du oppgir korrekt kostnadssted eller rekvisisjonsnummer. 

Ønsker du faktura til helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst? 
Klikk her for påmelding med faktura innen Helse Sør-Øst 

Gruppe med over 10 personer? Kontakt oss for mer informasjon: napp@ous-hf.no 

Student? Få tilsendt rabattkode ved å send studentbevis og om du skal være med en eller begge kursdagene til napp@ous.hf.no 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
Bekreft at du har lest følgende: 1. Fakturainformasjon til helseforetak, NAV og universitet skal merkes med referansenummer. 2. Faktura til helseforetak tilknyttet Helse Sør-Øst? Benytt egen påmeldingslenke under informasjonsfeltet ovenfor om betaling.
Påmelding til nyhetsbrev fra NAPP
Kampanjekode
 
Betalingsmetode
 *