DIGIKURS: Frivillighet på vår arbeidsplass

Velkommen til DIGIKURS!


Tema: Frivillighet på vår arbeidsplass


Tid: Onsdag 22. juni klokken 12.00-13.00

Digital plattform/Sted: Zoom

Målgruppe: Ansatte i helse og omsorg som ikke har et koordinerende ansvar for samarbeid med frivillige, men som møter frivillige i sin arbeidshverdag


Kurset er utarbeidet med tanke på dem som ikke har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Kurset er gratis, men krever påmeldingJobber du innen eldreomsorgen, og møter du frivillige i din arbeidshverdag? Da kan dette være et aktuelt kurs for deg

Digikurset er spesielt utviklet til deg som ikke har et særlig ansvar for samarbeidet med frivillige på arbeidsplassen, men som møter frivillige som en del av din arbeidshverdag.

Du vil få et faglig innlegg fra Beate Magerholm (Rådgiver ved Verdighetsenteret, avdeling Frivillighet og kultur) om frivillighet og samarbeid med frivillige innen eldreomsorgen, med rom for innspill og spørsmål. 


Deltakerne skal få: 

Grunnleggende innføring i frivillighet i eldreomsorg

Kjennskap til vanlige utfordringer i samarbeidet 

Refleksjon rundt egne tanker og samarbeid med frivillige 

Inspirasjon til økt samarbeid/se muligheter Vi anbefaler at flere deltar fra samme arbeidsplass, og ved å holde det til 1 time, håper vi at flere har mulighet til å delta i en travel hverdag. Siden det ikke vil være gruppearbeid på kurset er det mulig at flere samler seg rundt samme skjerm. Om DIGIKURS-serien
Verdighetsenteret arbeider med kompetanseheving innen rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige. Et av våre mål er å bidra til å etablere gode systemer og kultur for frivillighet i kommunens helse- og omsorgssektor – i sykehjemmene, i hjemmetjenesten og ved aktivitetstilbud for eldre. Vi vil derfor fremover lansere et utvalg av kostnadsfrie, digitale kortkurs som er skreddersydd ulike målgrupper som ledere, frivillighetskoordinatorer og øvrige ansatte som samarbeider med frivillige. 


Har du spørsmål? Ta kontakt med Beate Magerholm: bm@verdighetsenteret.no 

Registreringsskjema

Tidspunkt

Sted

Kontaktinformasjon