De 12 nidanaene - 9. & 10. oktober 2021

Livshjulet, karma og gjenfødsel
 - med Lama Changchub


Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde det tradisjonelle 3-års retreatet i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.

På dette kurset tar Lama Changchub utgangspunkt i de tolv nidanaene, eller årsakskjedene, som binder oss i samsara. Læren om de tolv årsakskjedene forklarer vår gjensidige avhengighet til alt rundt oss, og hvordan alt oppstår i avhengighet av hverandre (tibetansk: tendrel). Når visse forhold er til stede, gir de opphav til etterfølgende forhold, som igjen gir opphav til andre forhold. Alle fenomener og situasjoner oppstår ved at ulike faktorer og 

betingelser kommer sammen, påvirker og avhenger av hverandre. Vi og omverden påvirker og former hverandre over tid gjennom et samspill av gjensidige og kontinuerlige utvekslinger. Gjennom vår væremåte, våre handlinger, tanker og følelser både påvirker og påvirkes vi av hverandres adferd. Denne nye atferden fører igjen til ytterligere forandringer i vår omverden.

Alle fenomener er på det absolutte nivået i seg selv tomme og uten en iboende eksistens. På det relative nivået er de avhengige av hverandre for å manifestere seg. 

De tolv årsakssammenhenger kan forstås på forskjellige nivåer. For eksempel kan vi få innsikt i hvordan karma oppstår og påvirker vår gjenfødsel i samsara. Det tibetanske livshjulet er en symbolsk fremstilling av de tolv nidanaene. Via dette livshjulet kan vi undersøke hvordan ting og fenomener i den relative verden egentlig henger sammen. Hvor kommer vår opplevelse av den indre og ytre verden fra? Hva er sammenhengen mellom årsak, virkning og karma – hvordan påvirker dette vår gjenfødsel i samsara?

Det tibetanske livshjulet er en symbolsk fremstilling av de tolv nidanaene. Via dette livshjulet kan vi undersøke hvordan ting og fenomener i den relative verden egentlig henger sammen. Hvor kommer vår opplevelse av den indre og ytre verden fra? Hva er sammenhengen mellom årsak, virkning og karma – hvordan påvirker dette vår gjenfødsel i samsara?Tid: lør-søn 9.–10. oktober kl. 11–18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)/Zoom
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr/ 800 kr
Pris KTL inkluderer lunsj 
  

PÅMELDING
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon