Dagleir på Norsk Fjordhestsenter i vinterferien

Norsk Fjordhestsenter arrangerar dagleir for born og ungdom mandag - fredag i vinterferien (veke 8). 

I løpet av desse dagane vil det mellom anna vere aktivitetar som:

  • Riding på bane og tur
  • Voltige
  • Stell av hest
  • Stallarbeid
  • Teori

Tidspunkt: Kl. 10-15

Aldersgrense: frå 7 år 

Pris: 750,- pr dag eller 3500,- for alle dagar inkl. lunsj.

Avgrensa tal plassar.

Bindande påmelding. 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Namn føresette
E-postadresse
Mobil
Rideerfaring
Alder
Andre kommentarar
 *