Dagleir på Norsk Fjordhestsenter veke 26

Dagleir på Norsk Fjordhestsenter i veke 26

Norsk Fjordhestsenter arrangerar dagleir for born og ungdom i veke 26. Dagleiren vil vere måndag-fredag kl. 09-15. 

I løpet av desse dagane vil det mellom anna vere aktivitetar som:

  • Riding på bane og tur
  • Voltige
  • Stell av hest
  • Stallarbeid
  • Teori

Aldersgrense: frå 9 år 

Pris: 700,- pr dag eller 2950,- for alle dagar inkl. lunsj.

Avgrensa tal plassar.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Klasse/kategori
 *
Namn føresette
E-postadresse
Mobil
Rideerfaring
Andre kommentarar
 *