Hvordan rammet Covid-19 godstransportnæringen? Sluttseminar i CONSIGN-prosjektet

Koronapandemien medførte perioder med sosial nedstenging, noe som særlig rammet persontransporten. Hvordan gikk det egentlig med godstransportnæringen? 

I forskerprosjektet CONSIGN har vi studert nettopp dette. 

Sluttseminaret leder oss gjennom pandemien: Hvilke transportsegmenter har vært særlig berørt fra et bedrifts- og makroperspektiv, for innen- og utenrikstransportene og for alle transportsektorer. Hva kan vi lære av pandemien og hvordan påvirkes transportnæringen av at det er krig i Europa?

Det er mulig med både fysisk og digital deltakelse. Ønsker du å delta digitalt bruk Lenke for digital deltakelse (Teams)

Arrangementet åpner med mingling og mat kl. 12. Selve det faglige programmet, samt digital deltakelse starter kl 12.30.

Program:

 • Velkommen og innledning: Prosjektleder Inger Beate Hovi, TØI
 • Pandemi og krig i Europa har medført mye usikkerhet for næringslivet. Hvordan er situasjonen for lastebileierne? Thorleif Foss, Norges Lastebileier-Forbund
 • Effekter og konsekvenser for tungbilmarkedet etter pandemien og en påfølgende krig i Europa. Andreas Flognfeldt, Volmax AS
 • Hvordan påvirket pandemien innenrikstransportene? Inger Beate Hovi, TØI
 • En eksplosjon i netthandel og hjemleveringstjenester. Hvordan løste Posten Norge de store etterspørselstoppene? Tarald Bjørdal Langan, Posten Norge.
 • Matvarer levert hjem – en suksess i pandemitid, men utfordrende kapasitetsmessig? Andreas Hoberg, Oda AS.
 • Hvordan påvirket pandemien utenrikstransportene? Daniel Ruben Pinchasik, TØI
 • Hva skjedde med fiskeeksporten da HORECA-markedet bortfalt og flytrafikken ble innstilt? Ivar Raugstad, Mowi AS
 • Forsyninger av medisiner og konsumvarer til apotek og sykehus i en pandemitid. Hva var de største logistikkutfordringene? Boots Norge AS
 • Risikovurderinger i en forsyningskjede: Var bedriftene forberedt da pandemien kom? Eirill Bø, Handelshøyskolen BI
 • Avslutning Inger Beate Hovi, TØI


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon