CFS/ME forskningskonferanse 2022

Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges Myalgisk Encefalopati Forening inviterer til  CFS/ME forskningskonferanse 2022

Sted: Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

Mandag 21. november kl. 12:00 –17.00 

Tirsdag 22. november kl. 09:00-13:00

Konferansemiddag 21.11 kl. 18


Målgrupper

  • Norske og nordiske forskningsmiljøer som allerede er engasjert i CFS/ME forskning eller vurderer å inkludere tilknyttete tema i sin forskning. Abstracts sendes inn via regisgreringsskjemaet under.
  • Helsepersonell og studenter (i helsefag) med interesse for CFS/ME-forskning

Program

  • Presentasjoner av  Caroline Kingdon (NICE-kriteriene), BehovME-studiene med flere.
  • Presentasjon av gjennomførte studier / prosjektideer basert på innsendte abstracts
  • Paneldebatt med Signe Flottorp og Ola Didrik Saugstad
  • Konferansemiddag

Abstracts – tidsfrist for innsending 30. oktober
Abstracts skal følge formatet i skjemaet under, med følgende punkter: Tittel, forfatter(e), institusjon, bakgrunn, målsetting/forskningsspørsmål, diagnosekriterier, metode/organisering, resultater, forventet nytteverdi/ betydning av studien.
Kryss av for "Jeg leverer abstract" under, og det vil komme opp felt til å fylle inn.


Påmelding senest 30. oktober
Forskere/helsepersonell kr 600 (inkl. lunsj 22.november).
20 første studenter kr 200.
Betaling med kredittkort på deltager.no.


Kontaktpersoner:

Folkehelseinstituttet: per.magnus@fhi.no

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME: ihelland@ous-hf.no

ME-foreningen: linda.bringedal@vlfk.no

------

Norges ME-forening arrangerer en etterfølgende Åpen fagdag om ME
Sted: Rikshospitalet i Oslo tirsdag 22. november kl. 15 – 18 for ME-forskere, ME-pasienter og pårørende, helsepersonale og studenter. Påmelding og informasjon om deltakeravgift: KOMMER SENERE

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Gjenta e-post
Mobil
Klasse/kategori
 *
Merk av her hvis du ønsker å være med på middagen 21.11 kl. 18
Kryss av her hvis du sender inn abstract. Det vil da komme fram felt under for å sende inn informasjon om abstractet. (mulig du må trykke et par ganger for å få det opp) Hvis du planlegger å sende inn abstract, ikke melde deg på før du har denne informasjonen klar.
 *