Camp Frogner, amerikansk fotball - født 2002-2008

NAIF, seksjon Amerikansk fotball inviterer alle utøvere født 2002-2008 til camp på Frogner lørdag 14. eller 15. august kl. 11-17 Registrering fra kl. 10.00, begge dager.

Camp er åpen for spillere fra hele landet, men kan bli region-begrenset dersom nasjonalt/lokalt smittevern tilsier dette.


Trenere er trenermentorer fra Ungdomsløftet og nasjonale trenere fra diverse landslag.
Leo Billgren - hovedtrener, offense og QB.
Stian Bråthen - wide recievere
Herman Eckbo - runningbacks
Elias Kjelling - offensiv linje
Nicolay Knutsen - defense og linebacker/ defensiv back
Uno Olsen - linebacker/ defensiv back
Petter Langdalen - defensiv linje

Betaling: 150 kr per dag 

Lørdag 14. august U16 for spillere 2008-2005. Søndag 15. august U19 for spillere i alderen født 2005-2002. 

Det legges opp til to treninger i løpet av dagen med pause midt i (treningstart kl. 11.00). Det blir posisjons spesifikk teknikk, men også skelly og team.

Ta med egen drikkeflaske og niste. Det er tilgang på garderober. Alt gjøres etter kommunale smittevernregler. Dette er en full kontakt camp. Spillere må ha komplett og i korrekt stand; Tackle utstyr og minimum være kjent med og ha trent med utstyr, fra før.


Alle utøvere må ha betalt utøverlisens (minimum treningslisens) for 2021-sesongen for å kunne delta. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere. (Det er klubben som registrerer lisens på spillere)

Betingelser:

1. Ved påmelding og erkjennelse av at betingelsene er lest og forstått, bekrefter deltaker at han/hun har betalt utøverlisens til NAIF, som inkluderer skadeforsikring. For mer informasjon om forsikringsordningen, se NAIF sine hjemmesider.
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

2. Deltaker har ansvar for egen aktivitet under treningssamlinger i regi av NAIF v/seksjon Amerikansk fotball og klubber tilsluttet Amerikansk fotball.

3. Deltaker er informert om at det under trening og annen aktivitet kan oppstå situasjoner med utøvere/trenere som kan medføre kroppslig skade.

4. Deltaker erklærer at NAIF v/seksjon Amerikansk fotball eller klubber tilsluttet NAIF v/Amerikansk fotball med de begrensninger som følger av norsk lovgivning, ikke vil holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. Det samme gjelder ansatte, utøvere eller tillitsvalgte som deltar på samlingen.

5. Deltaker er kjent med at reise til og fra treningssamling foregår for den enkelte deltakers regning og risiko.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsår
 *
Fødselsdato DDMMÅÅ
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Klubb
 *
Klasse/kategori
 *
 *