BSK Alpint U12 gruppen sesongen 2021/22

Bindende påmelding til U12 gruppen for sesongen 2021/22
(MERK: Denne påmeldingen er kun åpen for eksisterende medlemmer av BSK Alpint.)
BSK Alpin U12 skal gi løperne et veldrevet og fullverdig sportslig opplegg for sin alpine satsing.

Denne påmelding er bindende med hensyn til:

  • Deltakelse på U12’s treningsprogram for BSK Alpint for sesongen 2021/22, dvs. fra 1. mai 2021 til 30. april 2022. Treningsprogrammet ble/blir gjennomgått på foreldremøtet 15.04 2021. Møtepresentasjon og planer blir distribuert til U12 gruppen, men er også tilgjengelig ved henvendelse til Espen Paterson (espen@bskalpint.com).
  • Foreldres bidrag til drift av BSK gjennom deltakelse på rennarrangementer, bruktskisalget og annet dugnadsarbeid i klubbens regi.
  • Betaling av treningsavgiften på ca kr 8.000 kr  (kr 2000) betales her på deltager.no. Restbeløpet vil deles i tre like deler i løpet av sesongen, og skal betales i henhold til faktura. Treningsavgiften kan bli redusert dersom man lykkes i arbeidet med å skaffe økte sponsorinntekter innad i gruppen.  Skulle treningsavgiften måtte økes med mer enn 15 % i perioden på grunnlag av uforutsette utgifter, kan man kansellere denne kontrakten ved å sende skriftlig utmelding til BSK styret. 
  • Løpere og foreldre skal forholde seg til gjeldende regelverk og prosedyrer i BSK.
  • BSK Alpint forplikter seg til å gjennomføre det presenterte treningsopplegget, og stille med tilstrekkelige trenerressurser, utstyr i form av staur, timing, kommunikasjonsutstyr, driller og lignende.
  • Viktig at alle som blir medlem av alpint U12 gruppen også har betalt medlemskap i Bærums skiklubb. https://www.bsk.idrett.no/register.

Dersom de presenterte hovedtrenerne slutter pga. uforutsette hendelser som BSK ikke har herredømme over, herunder sykdom, vil denne kontrakten opphøre fra og med 30 dager etter eventuelt permanent bortfall. BSK vil i tilfelle hovedtrenerne slutter søke å få på plass ny trener så raskt som mulig, og ny kontrakt for det nye tilbudet må da forelegges gruppens deltagere for eventuell ny signatur.

Løpere som i lang tid må være borte fra trening pga. skade eller sykdom vil være forpliktet til å betale treningsavgift for hele kontraktsperioden

Det er likevel mulig å søke deler av treningsavgiften ettergitt dersom skadefravær utgjør mer enn 5 mnd. Dette forutsetter at BSK Alpint sitt årsregnskap som avsluttes i gjeldende sesong,  viser et positivt resultat samt at alpintgruppen har tilstrekkelig likviditet. Styret i BSK alpint, vil da, etter søknad fra den angjeldende løper vurdere å anbefale refusjon av treningsavgift for deler av den kontraktsfestede perioden. Endelig beslutning tas av årsmøtet samme sesong.

Løpere kan utestenges permanent eller midlertidig dersom det foreligger betalingsmislighold. Ved mislighold over 2 betalinger vil man automatisk bli utestengt uten videre varsel.

Ovennevnte betingelser og vilkår anses som bindende for angjeldende løper, dets foresatte og BSK Alpin ved gjennomført påmelding og betaling på deltager.no.

Mer informasjon: http://www.bsk.idrett.no/Alpint/Sidemeny/Gruppeside-U12.html

Ved påmelding vil BSK Alpint lagre personopplysninger som du oppgir her. Personopplysningene vil kun bli brukt til det formålet påmeldingen gjelder. Personopplysningene vil ikke bli solgt videre, men de vil kunne bli overlevert til tredjepart i den utstrekning det er nødvendig for at BSK Alpint skal kunne levere det påmeldingen gjelder. Personopplysningene vil bli slettet når det påmeldingen gjelder er avsluttet og gjort opp.

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon