Broen til framtiden Rogaland 2021: Energi og jordbruk i det grønne skiftet

Hvordan skaffe nok ren energi uten å ofre naturen? Og hva skal til for å få til omlegging til mer klimavennlig matproduksjon?

Naturvernforbundet i Rogaland og Grønn by inviterer til konferansen Broen til framtiden Rogaland 2021 i Stavanger den 18. november. Her vil lokalt næringsliv, politikere, fagforeningene, miljøbevegelse, bønder, forskere og andre møtes for å diskutere hvordan vi kan skape en rettferdig klimaomstilling i Rogaland.

Dagen deles inn i to hovedtemaer – energi og jordbruk. Først skal vi diskutere energiforsyning i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, muligheter og utfordringer knyttet til ren energi (inkludert havvind) og energieffektivisering. Deretter tar vi for oss bærekraftig matproduksjon og klimaomstilling av landbruket.

Arrangementet er støttet av Broen til framtiden-samarbeidet som jobber nasjonalt for en rettferdig omstilling og grønne arbeidsplasser.

Bekreftede innledere: 

  • Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse), 
  • Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet) 
  • Helleik Syse og Harald Røstvik (UiS) 
  • Trond Furenes (Lyse Energi) 
  • Tore Strandskog (Nelfo)
  • Nils Vagstad (Nibio)
  • Torbjørn Nordland (Norsk Bonde- og Småbrukarlag)
  • Lise Sivertsen (Kirkens Nødhjelp)
  • Marit Epletveit (Rogaland Bondelag) 
  • Bothild Nordsletten (Bondevennen)

Program og flere detaljer kommer.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
Har du noen matintoleranser eller lignende?
 *