Brattkortkurs - Dagtid

Harstad Klatreklubb arrangerer brattkortkurs i Harstad/Hålogalandshallen.

Kurset består av totalt 2 dagøkter på 6 timer, som til sammen dekker alt man må gjennom for å bestå brattkort-prøven.

Prøven gjennomføres etter avtale med instruktør.
Datoene er som følger:

Onsdag 07.06 og torsdag 08.06. fra kl. 09.00 til ca. 15.00 begge dagene. 

For å bestå kurset må man delta på begge dagene- det gis ikke anledning til å ta topptau og led-modulene separat.

Erfaring: Ingen.
Normal fysisk form kreves.

Pris for kurset er 1450,-  

NB! Betalt påmelding refunderes som hovedregel ikke.

Målet for kurset er å sette deltakerne i stand til å ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet under klatring innendørs, gi en enkel innføring i klatreteknikk, samt forberede deltagerne til å ta Brattkort-prøven.

Harstad Klatreklubb stiller med alt av klatreutstyr til deltagerne.

Ytterligere informasjon om kurset - se hjemmesidene våre.

Forsikring:
Kursdeltagere er dekket av Harstad Klatreklubbs forsikring under kurset og organiserte fellesaktiviteter, men klatring og bruk av vegg utover dette skjer på eget ansvar og vi anbefaler derfor alle å undersøke om deres forsikringer dekker såkalte risikoaktiviteter.


Hva er Brattkort/Topptaukort?

For å ivareta sikkerheten ved innendørs tauklatring har NKF en sertifiseringsordning for sikrere. Begge sertifiseringene er basert på en ferdighetsprøve, og bestått prøve kvalifiserer til Brattkort eller Topptaukort. 

Brattkort

For å sikre noen på led inne bør du ha Brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Kvalifiseringen har byttet navn frem og tilbake et par ganger. Først het den Brattkort, så byttet den navn til Ledkort, og nå heter den Brattkort igjen.

NB! Dersom du har et Ledkort er dette det samme som Brattkort, og er gyldig for akkurat det samme. Du trenger ikke nytt kort, men hvis du allikevel ønsker det kan du bestille Brattkort på brattkompetanse.no

Topptaukort

For å sikre noen på topptau inne bør du minst ha Topptaukort.
Dersom du har et Brattkort har du lov til å sikre både på led og på topptau og trenger dermed ikke Topptaukort.

Det er dessverre ikke flere plasser ledige på dette arrangementet