Hva skal fremtidens kollektivtransport koste?

Flere alternativer til dagens betalingsmodeller er testet ut i flere norske byer. Hvilke erfaringer har man gjort seg?


Dagens betalingsmodeller for lokal kollektivtransport med sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter, har en rekke svakheter. Og til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske muligheter har de stort sett stått fast i mange tiår.

For de reisende kan en kort, sonekryssende kollektivreise være svært dyr, mens en lang reise innenfor samme sone kan være svært billig. Månedskortholdere sparer ingenting på å arbeide hjemmefra eller å velge sykkel en gang iblant, mens de som kunne valgt kollektivtransport fremfor bilen innimellom gjerne avskrekkes av en høy enkeltbillettpris.

For kollektivselskapene kan det oppstå flere misforhold som påvirker kostnader og kollektivtransportens konkurransekraft. For eksempel er rushperiodene dyre å betjene og det oppstår et misforhold mellom den lave prisen på rushtidsreisen (for periodebilletter) og den høye kostnaden ved å produsere den. Samtidig er flere reiser med enkeltbilletter det utenfor rushtiden og samtidig mer ledig kapasitet. Det oppstår dermed et misforhold mellom høy billettpris og lav marginal produksjonskostnad.


I dette seminaret vil vi drøfte alternativer til dagens betalingsmodeller og erfaringer med disse fra flere byer i Norge, deriblant funn fra prosjektet Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport (Billsmart), finasiert av Norges Forskningsråd.

Vi ser frem til spennende innlegg og gode diskusjoner.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Du vil motta e-post med deltaker-lenke til arrangementet den 11. juni.


Vel møtt!

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon