Betaling og påmelding til Nes andelslandbruk sesongen 2023

Velkommen til Nes andelslandbruk 2023! 

I andelslandbruket dyrker vi grønnsaker i fellesskap. En andelskontrakt innebærer at andelsbonden betaler en andel og forplikter seg til 10 timers arbeid i andelslandbruket. Andelslandbruket forplikter seg til å planlegge og gjennomføre planteplanen vedtatt av andelsbøndene på årsmøtet slik at andelsbøndene kan høste ulike grønnsaker gjennom sommersesongen. En andel er forbruket til en voksen person. Det vil si at man kan hente så mye grønnsaker som man spiser ukentlig.  Andeler kan kjøpes av alle enkeltpersoner, ikke organisasjoner. 

Barn under 8 år betaler ikke andel, men må bare registreres. 

For nye medlemmer er det innmeldingsavgift på 340,- for voksne, 150,- kroner for barn. Dette er en engangsinnbetaling som gjelder så lenge du er medlem. 

Dersom du ønsker å dele opp innbetalingen er det mulig. Men av hensyn til gartnerens lønn og innkjøp av planter etc. ønsker vi at flest mulig betaler hele andelen i mars. Retningslinjene finner du ved å klikke på ordet retningslinjer.

Andelpriser fra 2023 bestemt på årsmøtet 1.mars 2023

1 Voksenandel: 3700,-
Barn under 8 år: Gratis!

I tillegg har vi flg. “pakker":
“Familieandel 1" (1 voksne og 2 barn i husholdningen): 3700,- 

“Familieandel 2" (2 voksne og 2 barn i husholdningen): 7 400,-
“Parandel" (2 voksne i husholdningen): 6 150,-

Ekstra barneandel (3.barn 8-18): 600,-

Andelsarbeidet i 2023 er satt til 10 timer. Andelen består av en kostnad og arbeid.  Barneandeler har ikke krav til arbeid.

Merk at prisene under her i betalingsløsningen er inkludert transaksjonskostnader (deltager.no tar 3,5 % pluss 8 kr og mva for betalingen). Vi må bruke en betalingsløsning som gjør at vi kan registrere kontaktinfoen til dere som betaler, derfor denne løsningen.

Velkommen som andelsbonde på Nes! Vi gleder oss til sesong 2023!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori *
Antall Voksen andelsbonde
 (kr 3 700,00 pr stk)
Antall "Parandel" To voksne i husholdningen
 (kr 6 150,00 pr stk)
Antall Familieandel 1 voksen , to barn
 (kr 3 700,00 pr stk)
Antall Familieandel 2 voksne og to barn
 (kr 7 400,00 pr stk)
Antall Barneandel (3.barn over 8 år)
 (kr 600,00 pr stk)
Antall delbetaling 1 Voksen andelsbonde og familie med 1 voksen 15.mars resten innen 17.juni
 (kr 1 850,00 pr stk)
Antall delbetaling familie 2 voksne, første betaling innen 15.mars, resten innen 17.juni
 (kr 3 700,00 pr stk)
Antall delbetaling "parandel" 15.mars, resten innen 17.juni
 (kr 3 075,00 pr stk)
Mobil
 *
Alle priser i påmeldinngsskjemaet er inkludert transaksjonskostnader.
Innmeldingsavgift
 *
 *
 *