Betaling for konfirmasjon i Ogna kyrkje 2023/24


Di påmelding er nå registrert. Fyll ut informasjonen her for å betale for konfirmantåret.

Kr. 800 uten bilde, kr. 1075 med bilde.

Har du spørsmål om konfirmantåret, ta kontakt med Siri Aarsland på e-post siri.aarsland@hakyrkja.no eller mobil 458 01 522.


 

Registreringsskjema

Fornavn konfirmant
 *
Etternavn konfirmant
 *
Velg betaling
 *
Kva skule går konfirmanten på
 *
Konfirmanten får Bibel, kva målform ynskjer de?
Målform bibel

 *
Kva dag ynskjer de konfirmasjon
 *
Kan me publisere bilete som konfirmanten er med på i kyrkjelydsbladet eller i andre samanhenger i løpet av konfirmasjonsåret ? (t.d gruppebilde som vert publisert i Kyrkjelydsbladet)
Publisering bilete
 *
Kan me offentliggjøre navnet til konfirmanten i kyrkjelydsbladet, aviser eller i andre samanhenger i løpet av konfirmasjonsåret ? (t.d navnelister i kyrkjelydsbladet og jærbladet)
Offentliggjøring navn
 *
Kan me lagre kontaktopplysningane som namn, adresse, mobil og e-postadresse til konfirmanten fram til utgangen av det året han/ho vert 18 år? (Ved utgangen av det året vert desse opplysningane automatisk sletta)
Lagring kontaktopplysninger
 *
 *