Bergen CK spinning 2021_2022

Velkommen til Bergen CK spinning vintere 21/22!

Vi starter opp med spinning  i uke 44 (fra onsdag 3. november) og holder på ut mars. Her er det tilbud både for ungdom og veteraner. Treningstidene finner dere i oversikten nedenfor.

Priser for hele perioden (5 måneder) er som følger:
- Ungdom: Kostnadsfritt
- Veteraner: kr. 1000,-
- Partner pris for veteraner: kr. 1500,- for 2 stk

PS. Det gis ikke rabatt ved oppstart midt i perioden.Beliggenhet
Salen befinner seg inne i treningssenteret til Nr.1 Fitness på Midtun. (Sandbrekkevegen 96, i etasjen over MENY) Senteret er ubemannet så instruktørene låser opp før hver time. Det er satt inn 15 min mellom timene for å minimere kontakt mellom gruppene.


Instruks ved bruk av Bergen CK sin spinningsal
Vi får benytte inngangen til Nr.1 Fitness men vi må respektere den "skofrie" sonen. Dvs at vi alle tar av oss skoene straks vi kommer inn hoveddøren.

Vi lever ikke under de samme Corona restriksjoner som ifjor, men god hygiene generelt er fremdeles viktig.

 • Håndhygiene før og etter timen er viktig!
 • Vask av sykler etter timen gjøres grundig. Dette er alle sitt ansvar.
 • Ikke flytt på syklene! Det skal alltid være minst 2m mellom syklene.
 • Alle ungdom skal melde seg på trening via mobil appen Spond.
  • Last med Spond og registrere deg hos Bergen CK. Gruppekoden er: TJEYG
  • Du vil da legges til aktuell gruppe (U1, U2&3, veteran) og få innkalling til alle treninger. 
  • Du velger da mellom alternativene Deltar og Avstå.
  • Før timen begynner blir det navneopprop for å sikre oss at vi har kontroll på alle som er på trening.


Trening for andre grupper, interne eller eksterne
Tidene oppsatt er der hvor det er organisert trening pr 1. november. Endringer kan komme. Ønsker grupper i klubben (eller eksterne) å benytte salene andre tider må de ta kontakt med Nils Olaf Solberg på nils@bergenck.no


Velkommen til Spinning vinteren 21/22!!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Klasse/kategori
 *
Mobil
Partner, ved partner tilbud
Kampanjekode
 
 *