Bardo - Høst 2021

Mulighet til å våkne opp
 - med Lama Changchub


Lama Changchub kom til Norge i 1992. Han gjorde det tradisjonelle 3-års retreatet i perioden 1988-91 under sin rotlama Kalu Rinpoche. Siden Lama Talos død i 1994 har han vært hovedlama i KTLBS. Gjennom alle disse år har han med stor hengivenhet undervist og veiledet oss i buddhisme. Han underviser på engelsk.

Vi erfarer hele tiden øyeblikk hvor noe går tapt og noe nytt oppstår, og vi opplever fødsel og død. De ulike

stadiene av å leve og dø er i den tibetanske buddhistiske tradisjonen muligheter til å våkne opp. Det tibetanske begrepet bardo, eller "mellomtilstand” på  norsk, refererer generelt til alle brudd i den kontinuiteten som vi projiserer på livet vårt.

Kjernen i læren om bardo, både i livet og døden, er forgjengelighet, at alt er i konstant forandring. Det finnes en mulighet for frigjøring hvis vi gjenkjenner sinnets sanne natur midt i alt som forandrer seg. Denne helgen setter vi søkelyset på hvordan vi kan forholde oss til flyktige og forbigående erfaringer i dette livet og hvordan vi kan bruke denne innsikten i møtet med vår egen død og gjenfødelse.


Lama Changchub vil lede oss igjennom teksten "Liberation Upon Hearing: An Explanation of the Phenomena of the Intermediate State” av Minling Terchen Gyurme Dorje og også lede oss i meditasjon som gir en fordypelse i bardo.

Tid: lør-søn 13.-14. november kl. 11-18
Sted: Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL)
Lærer: Lama Changchub
Pris: 1000 kr
Lunsj vil bli servert
  

PÅMELDING
 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Kommentar:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 *