Bærekraftig matturisme

Velkommen til seminar og workshop om bærekraftig matturisme

Fremtidens matturisme skal være bærekraftig, men hvordan skal vi oppnå dette? Det er temaet for et spennende seminar og workshop om bærekraftig matturisme den 3. november kl 09.00-15.00 på Solastranden Gård. Her vil vi se nærmere på hvordan vi kan skape en bærekraftig matturisme i Rogaland som gir økte inntektsmuligheter for både matprodusenter og reiselivsaktører, samtidig som den har en miljøprofil.

 

Program for dagen:

09:00 – 09:30: Bærekraftig matturisme – hva innebærer det? Jonathan Leer, dosent og

forskningssjef for mat og turisme ved profesjonsskolen Absalon i Roskilde.

09:30 – 10:00: Nasjonal reiselivsstrategi 2030 v/ Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i

nnovasjon Norge

10:00 – 10:15: Bærekraftig reiseliv i Stavangerregionen v/Gunhild Vevik, Region Stavanger

10:15 – 10:30: Hva gjør Gladmat for å bli grønnere? v/Maren Skjelde, Gladmat

10:30 – 10:45: Pause

10:45 – 11:15: Erfaringer fra «Den gyldne omvei»

11:15 – 11:30: Eksempler fra regionen vår Turistsatsingen på Kvitsøy, v/ Ronny Gundersen Utforsker og guide, Eldhug Adventures A

11:30 – 11:45: Presentasjon av Region Stavanger turismeproduktutviklingsprosjekt fra Rogaland, Thomas Bergeland

11:45 – 12:45: Lunsj

12:45 – 14:30: Workshop - Design den perfekte bærekraftige matopplevelsen

14:30 – 15:00: Oppsummering


Vennlig hilsen

Grønn by, Gladmat, Region Stavanger, Smartby forskningsnettverket ved UiS og Rogaland fylkeskommune


Foto: Fredrik Ringe/Fisketorget 

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Arbeidssted
 *
Har du noen matintoleranser eller lignende?
 *
 *