Årsmøte og fagdag i Norsk Intensiv- og pandemiregister (NIPaR) 2022

Velkommen til Årsmøte og Fagdag i NIPaR!

Åpent for både intensiv- og pandemimiljøet da programmet er variert for begge gruppene. To personer fra hver avdeling kan delta.
Hvis flere fra avdelingen ønsker å delta, ta kontakt for å stå på venteliste.

Egenandel: 
Årsmøte og Fagdag (inkl. middag og overnatting): Kr. 500,-
Kun Årsmøte (inkl. middag): Kr. 500,- (OBS - ikke overnatting)
Kun Fagdag: Kr. 200,-

OBS: Meld på med sykehusmail

VELKOMMEN!

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Yrkestittel
 *
Sykehus
 *
Avdeling/enhet i NIPaR
 *
Mobil
 *
E-postadresse
 *
Påmelding til årsmøte og fagdag
 *
Ønsker du å delta på middag 10. november?
 *
 *