Årsmøte 2022 Norsk Hydrogenbilforening - HYBIL

Innkalling til Årsmøte 2022 for HYBIL 11.05.2022 kl 1900 til ca 2030. Årsmøtet gjennomføres på video med MS Teams. Møteinnkalling med årsmøte dagsorden og Årsmøte-papirer sendes til medlemmer på epost og legges også på Facebook. Møtepåmelding skjer ved å fylle ut dette web-påmeldings-skjemaet.  Møtet er gratis og består av to deler:
1900-1930  Årsmøte 2022 med årsmøtesaker - bare for medlemmer
 1930-2030 Åpent Fagmøte: Forsynings-situasjon, fyllestasjoner og hydrogenbil-hyggeturer

Vi ber dere hake av hvilken del av møtet du vil delta på. Husk også å hake av for å godkjenne Deltagers betingelser nederst på siden.

-

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon