Anleggsparti 4 - Hardangervidda prøven den 22 August 2021

VFK ønsker velkommen til anleggsprøve ifm Hardangervidda prøven. 

Tilbudet er lagt opp til at dere som er ny med fuglehund skal få muligheten å få god veiledning med instruktør og bedømmelse av klubbens dommere i oversiktlige og lettgåtte terrenger på Hardangervidda.

Vi benytter terrengene som tilhører Nordre Uvdal Statsallmenning og Eidfjord Statsallmenning.  

Oppmøte i sekretariatet på Halne Fjellstugu presis klokken 09:00 på den aktuelle dagen du har bekreftet anleggsstart. Her får du tildelt starttid og mer informasjon. 

Kle det etter værforholdene og ta med mat og drikke til hund og hundefører. 

Mrk! Det er begrenset med antall plasser på disse anleggs partiene og vi praktiserer førstemann til mølla – påmelding.


Dersom det er spørsmål til arrangementet, kontakt VFK v/ Arne Stalheim Tel 970 62 770 eller e-post: post@vfk.no


 

Registreringsskjema