Anleggsparti 2 - Hardangervidda prøven den 21 August 2021

VFK ønsker velkommen til anleggsprøve ifm Hardangervidda prøven. 

Tilbudet er lagt opp til at dere som er ny med fuglehund skal få muligheten å få god veiledning  og veiledning av klubbens instruktører i oversiktlige og lettgåtte terrenger på Hardangervidda.

Vi benytter terrengene som tilhører Nordre Uvdal Statsallmenning og Eidfjord Statsallmenning.  

Oppmøte i sekretariatet på Halne Fjellstugu presis klokken 09:00 på den aktuelle dagen du har bekreftet treningsparti. 

Her får du tildelt starttid og mer informasjon. 

Kle det etter værforholdene og ta med mat og drikke til hund og hundefører. 

Mrk! Det er begrenset med antall plasser på disse anleggs partiene og vi praktiserer førstemann til mølla – påmelding.


 

Registreringsskjema