alor nettverkssamling - 6. oktober 2022KORUS Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Sola Strand hotell, torsdag 6. oktober 2022, kl. 08.30-15.30.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

For mer info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Pris kr. 890,- 

 - se foreløpig program for flere detaljer og informasjon 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
Telefon arb.sted
 *
Stilling/rolle
 *
Arbeidssted
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Fakturanavn
 *
Faktura merkes med: (bestillingsnr/ referansenr fra arb.giver)
 *
Fakturaadresse
 *
Postnummer
 *
Sted
 *
Matallergi
Sett kryss om du IKKE ønsker å stå på deltakerlisten
Kommentar
 *