alor nettverkssamling - 5. mai 2022KORUS Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Maritim Haugesund Torsdag 5. mai kl. 08.30-15.30.

alor nettverk er en møteplass for å utveksle erfaringer, hente inspirasjon og kunnskap innen området arbeidsliv og rus.

Nettverket er for ledere, Akan-kontakter, HMS-personell, bedriftshelsetjeneste, verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

For mer info om alor nettverk i Norge, www.alor.no

Pris kr. 680,- 

 - se program for flere detaljer og informasjon 

Registreringsskjema