Allidrett 2021/2022

En Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende arena for barn på Konnerud!

  • Inngangsport til livslang bevegelsesglede
  • For barn født i 2015-2016-2017
  • 1. klassingene med eget opplegg
  • Oppstartsmøte for foreldre mandag 6. september kl. 18:00 (2016-2017) og kl. 19:00 (2015).
    Sted: Klubbhuset Sletta.

Hvorfor Allidrett?

Allidrett er et variert og allsidig idrettstilbud med fokus på lek og fysisk aktivitet for barna. Vi ønsker å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Allidretten i Konnerud har spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter innenfor bevegelsens ABC: Smidighet og hurtighet (Agility), Balanse, og Koordinasjon (Coordination).
Se årsplan for 2016 og 2017 her.

Ønsker ditt barn å være med på Allidrett?
Dere melder barnet på i en gruppene med utgangspunkt i hvilken skolekrets dere tilhører.

Pris: 790 kr for Allidrett sesongen 2021/2022.
500 kr betales ved påmelding i aktivitetsavgift og 290 kr blir fakturert i etterkant, for forsikring og medlemskap i Konnerud IL.


Gruppestørrelse: Med dagens retningslinjer fra helsesektoren i Norge sikter vi på å sette et tak på 20 barn pr allidrettsgruppe. Ved normale tilstander vil gruppene bli på 25 barn pr gruppe om vi ikke ser at en annen inndeling er mer fordelaktig. Vi setter opp to grupper på hver alder på hver skole i utgangspunktet.

Gruppene - Foreløpig Timeplan Allidretten 2021/2022 (ikke klar før vi får tildeling av gymsaltid av kommunen man-tors)

For 1. klassingene (2015) vil aktivitetsstedet variere gjennom sesongen etter hvilke idretter de prøver.


Informasjon om 1. klasse opplegg: Opplegg for 1. klassinger på Allidretten!

Informasjon om Allidrettsopplegg for 1. klassinger HER! Årshjul. 

Ønsker du å være bidragsyter til ditt barns aktivitetsutvikling?
Uten engasjerte foreldre går ikke Allidretten rundt! Vi er helt avhengige av at foreldre er med i gruppene som støttespillere og aktivitetshjelpere. Ta kontakt med Brage Engeset Rødal på brage@konnerud.no for å melde deg som aktivitetshjelper. Vi, og barna, er 100% avhengige av engasjerte foreldre for å legge til rette for et godt utviklingsmiljø.

Sammen om noe! Om å skape et Kunnskapsrikt, Inkluderende og Levende idrettslag! 

Registreringsskjema

Fornavn (barn)
 *
Etternavn (barn)
 *
Fødselsdato (ddmmåå)
 *
Adresse
 *
Postnummer
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil
 *
Gruppe
 *
Kjønn
 *