Ålesund Orkesterskole 2023

DEN BESTE UKA I AUGUST!

7.–12. august 2023

Ålesund Orkesterskole har i over 20 år vært med på å gi unge strykere inspirasjon og sterke musikkopplevelser i samspill med andre musikere. Gode instruktører og et helt spesielt miljø er kjennemerket på Orkesterskolen.

I ei knapp uke øves det tidlig og sent i juniororkester, ungdomsorkester og kammerorkester. Det at så mange bor i internatet ved folkehøgskolen gir et spesielt godt sosialt miljø ved denne sommermusikkskolen.

 

Registreringsskjema

Fornavn deltager
 *
Etternavn deltager
 *
Fødselsdato deltager
 *
Mobil deltager
 *
E-postadresse foresatte
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil foresatte
Kurspakke
 *
Instrument *
Spilt i antall år
 *
Foresatt 1
 *
Foresatt 2
Ekstra overnatting


 *
Allergier, ønsker til kosthold
 *
Spillelærer
 *
Orkester / kulturskole
 *
Tillegg for enkeltrom
Ønsket romkamerat
Tidligere i Orkesterskolen *
Ønsker for årets Orkesterskole


Samtykke til utsending av info om Orkesterskolen
 *
Leie av håndduk, 2 stk

 *
Aksept av fotografering og videofilming
 *
Vi ber om at alle foresatte aksepterer at film og bilder fra orkesterskolen kan brukes på orkesterskolens nettsted, Facebook-gruppe, e-post og andre kanaler. Det vil bli foretatt redaksjonell vurdering av bilder og video som blir brukt offentlig.
 *
 *
Ved å delta på Ålesund Orkesterskole, godtar du vår personvernerklæring, som kan leses her: https://orkesterskolen.com/personvernerklaering/