Ålesund Orkesterskole 2022

DEN BESTE UKA I AUGUST!

8.–13. august 2022

Ålesund Orkesterskole har i over 20 år vært med på å gi unge strykere inspirasjon og sterke musikkopplevelser i samspill med andre musikere. Gode instruktører og et helt spesielt miljø er kjennemerket på Orkesterskolen.

I ei knapp uke øves det tidlig og sent i juniororkester, ungdomsorkester og kammerorkester. Det at så mange bor i internatet ved folkehøgskolen gir et spesielt godt sosialt miljø ved denne sommermusikkskolen.

 

Registreringsskjema

Fornavn deltager
 *
Etternavn deltager
 *
Mobil deltager
E-postadresse foresatte
 *
Gjenta e-post
 *
Mobil foresatte
Kurspakke
 *
Spillelærer
 *
Orkester / kulturskole
 *
Tidligere i OrkesterskolenLeie av håndduk, 2 stk

Samtykke til utsending av info om Orkesterskolen
Aksept av fotografering og videofilming
Vi ber om at alle foresatte aksepterer at film og bilder fra orkesterskolen kan brukes på orkesterskolens nettsted, Facebook-gruppe, e-post og andre kanaler. Det vil bli foretatt redaksjonell vurdering av bilder og video som blir brukt offentlig.
 *
 *
Ved å delta på Ålesund Orkesterskole, godtar du vår personvernerklæring, som kan leses her: https://orkesterskolen.com/personvernerklaering/