AFO - Aktiv365 Paradis - høst 2021

AFO er vårt populære tilbud for barna fra 1.-5.klasse (i våren 2021 har vi 55 barn). Barn lærer seg å svømme, spille padel og delta i andre kule aktiviteter som turn, dans, yoga og innebandy. Fokuset er på mestring innafor tryggerammer. Trenere er profesjonelle tennis/svømming trenere med en høy kompetanse og god tålmodighet.

Mandag til torsdag kl 13.00 – 16.00 (aktivitetene begynner kl 14.00 og er ferdige kl 15.45). Henting fra ulike skoler. 

PRISER/MÅNED (For god utvikling anbefaler vi minst 2 dager i uken)

1 dag i uken: kr. 1050,-

2 dager i uken: kr 1800,-  

3 dager i uken: kr 2600,-  

4 dager i uken: kr 3100,- 

Vi tilbyr henting for kr 200,-/måned (2 dager i uken)

Betaling: Den første fakturaen sendes i posten, vennligst opprett en Avtale Giro etterpå: http://aktiv365.ibooking.no/?page=atg_confirm&location=0 Juli er en betalingsfri måned.I august er det redusert betaling.


Startpakke: Ved påmelding får dere en startpakke i verdi av kr 799,- til kr 499,-. Startpakken inneholder en tennis eller padel racket, svettebånd og en overraskelse.

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
Fødselsdato
 *
Skole og klasse
 *
Foresatte
 *
E-postadresse
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil
 *
Hvilke dag/dager vil barna gå
 *
Ønsker dere henting fra skolen?
 *
Notat (allergier, svømming...)
 *
Ønsket oppstartsdato
 *
Adresse
 *
Påmeldingen gjelder et semester om gangen (august ? desember/januar - juni). Det er mulig å si opp plassen ved skift av semesteret. Avmelding må skje skriftlig før 1.12. (for avmelding for vår) og før 1.8. (for avmelding for høst). Hvis plassen ikke er sagt opp, så er barn automatisk påmeldt til neste semester. Det er 30 dager fornøydhetsgaranti.
 *