Årets bilde 2021

Pressefotografenes klubb inviterer til Årets bilde 2021!


Leveringsfrist for Årets bilde 2020 er fredag 07. januar 2022 klokken 20.00. De nominerte kunngjøres kort tid etter juryeringen. Årets bilde 2020 og konkurranseresultatet for øvrig blir offentliggjort på premieutdelingen i Oslo i mars, enten på Litteraturhuset eller digitalt! Det vil tiden vise!

Konkurransen er åpen også for personer som ikke er medlemmer i Pressefotografenes klubb.


Deltakeravgift for PK-medlemmer er kr. 550,-

Deltakeravgift for ikke-medlemmer er kr. 1300,-

Mediehus, redaksjoner og produksjonsselskap som ønsker å sende inn bidrag til videoklassene betaler kr 1300,- per bidrag. *


Medlemspris forutsetter at PK-kontingenten for 2020 blir betalt før 31. desember 2021. 

Medlemmer i PK bruker sitt medlemsnummer som konkurransenummer.

Ikke-medlemmer må registrere seg og får tildelt konkurransenummer på http://åretsbilde.no/konkurranse

Studentmedlemmer som har betalt medlemskontingent i PK for 2021 deltar gratis i Årets bilde 2021. Alle studentmedlemmer som sender inn bidrag, skal sende en epost til konkurranse@pk.no og gi beskjed om at de deltar i konkurransen. 


* Betaling videobidrag: Tidligere års regler har krevd at også videobidragene må sendes inn av fotograf/videojournalist selv. Vi åpner nå for at redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap kan sende inn videobidrag på vegne av sine team. 

Fotograf/videojournalist som selv sender inn bidrag betaler ordinær deltakeravgift for å kunne levere et ubegrenset antall bidrag (kr. 550,- / kr. 1300,- avhengig av hvorvidt vedkommende er medlem av PK eller ikke).

Redaksjoner, TV-hus og produksjonsselskap som sender inn bidrag på vegne av sine team/ansatte/frilansere betaler deltageravgift kr. 1300,- per bidrag.

Alle bidrag til videokategoriene må registreres ved å sende en epost til konkurranse@pk.no.

...

Betalingsfrist for deltakeravgiften er 07. januar 2022.


Trykk her for å betale medlemskontigent 2021


Er du ikke medlem i Pressefotografenes klubb, men ønsker å bli det?  Søk om medlemskap her.


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon