A2 (del 1) - tirsdag og torsdag

A2 (del 1)

20.09.22 - 03.11.22

Tirsdag og torsdag kl. 11:30 - 13:30

24 kurstimer, 1920 NOK

Kapittel 10-13, På vei (2018).


NB: Ingen kurs 4. og 6. oktober på grunn av høstferie


Detaljert informasjon om kurset 

Kurset passer for deg som har fullført A1 og er klar for å lære siste del av grunnleggende norsk. Boka kan lånes i undervisningstiden, og det vil bli utdelt oppgavehefter til deltakerne gjennom kursperioden. Det forventes at deltakerne gjør lekser mellom kursdagene og aktivt utsetter seg for norsktrening på andre arenaer, for eksempel gjennom å se norsk TV, høre norsk musikk og delta på språkkafé.


Kursene er godkjente av HK-direktoratet, og det er dermed en kvalifisert lærer som skal undervise kurset. Deltakerne får et kursdiplom siste kursdag med antall timer deltakelse på kurset. Kursdiplomet kan legges ved søknader til UDI om statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Det er maksimum 18 deltakere per kurs.


Notabene

Dersom det ikke blir nok registrerte deltakere innen fristen for påmelding, reserverer vi oss retten til å kansellere kurset. Hvis dette er tilfelle vil alle kursgebyrer blir tilbakeført.

Etter kursstart er det ikke mulig å få refundert kursavgiften.


A2 (part 1)

20.09.22 - 03.11.22

Tuesdays and Thursdays from 11:30-13:30

24 hours, 1920 NOK

Chapters 10-13, På vei (2018).


NB: No course on 4th and 6th of October due to Atumn break.


Detailed information about the course

This course is suitable for those who have attended A1 or who have already completed the topics covered in Chapters 1-9 of the book “På vei”. The course fee includes free usage of the book during classroom hours as well as all printed handouts and material. We expect participants to do homework and expose themselves to Norwegian training arenas outside of the classroom. In addition to the classroom hours, we strongly recommend exposing yourself to Norwegian TV and or Norwegian music and participating in language cafés. We offer free weekly spoken language training that is available to our students.


The course is approved by The Norwegian Directorate for Higher Education and Competence and is held by qualified teachers specifically trained in teaching Norwegian as a foreign language. Participants will receive a course diploma upon satisfactory completion of the course. This diploma can be used as proof of completed hours in necessary Norwegian language instruction for diverse UDI applications such as citizenship or permanent residence. Each course is limited to 18 participants.


Notice

If the minimum enrollment is not met, we reserve the right to cancel a class. In this case, all course fees will be fully refunded.

No refund can be given after the course start.

 

Registreringsskjema

Fornavn/ First name
 *
Etternavn/Last name
 *
E-post /E-mail
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori
 *
Mobil/Phone number
 *
Kjønn/Gender
 *
Nasjonalitet/ Nationality
 *
 *