CALL FOR ARTISTS - Olsokutstillingen på Stiklestad 2022 - "Fortellinger om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet"

Registrering for du som allerede har betalt medlemsavgift på 200 kr i år kan du velge alternativet som koster 0,-

Har du IKKE betalt medlemskap i 2022, velg alternativet for ikke-medlemmer og betal 200 kr og bli medlem samtidig. 

Har du ikke betalt medlemsavgift og velger alternativet for medlemmer, slettes søknaden din. IKKE velg begge alternativer, KUN ETT. 


TID: 26. juli til 31. august 2022

STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Stiklestad Alle 350, 7656 Verdal

FRIST for registrering som søker: 10. april 2022

FRIST for innsending av forslag til verk: 17. april 2022. (Svar på søknad kommer løpende). 

(max 3 verk per utstiller. Unntaksvis kan det søke om å stille ut en serie med flere enn 3 verk som hører sammen, som vurderes individuelt av kurator). 


KRITERIER: Utstillingen er åpen for kunstnere som oppfyller følgende kriterier: 

- kunstneren identifiserer seg selv som skeiv

- kunstneren skal ha en personlig orientering og interesse for temaet i utstillingen 

- verker som stilles ut skal utelatende være relatert til kunstnerens personlige tro, åndelige eller eksistensielle orientering


VITKIG


1. Kun medlemmer av Pride Art kan søke. Man blir medlem ved å betale medlemskontingent på 200 kr. Har du ikke betalt kontingent, velger du alternativet for IKKE-MEDLEMMER i "Klasse/kategori" under. Søknader fra ikke-medlemmer som ikke har betalt kontingent vil ikke bli behandlet. 

2. Dette er kun en registrering som søker. Alle søkere vil få tilsendt en e-post med  link til digitalt submission-skjema for innsending av de verkene du vil søke om å stille ut. Informasjon som skal sendes inn i skjemaet, som du kan forberede nå, er følgende: 

    - Foto i trykkbar oppløsning (300 DPI) av ett av verkene som skal inn i katalog. Ett verk må derfor være ferdig til innsendingstidspunkt. 

    - Tekst/artist statement til katalog (max 1500 tegn)

    - Foto og beskrivelse av alle verk (max 3 eller evt serier ved særskilt forespørsel) du vil stille ut. Er noe ikke helt ferdig, skal det sendes inn foto av skisse samt beskrivelse av størrelse medium osv. 

3. Hver kunstner er selv ansvarlig for transport av verkene  til og fra til Stiklestad. Det er også mulig å søke Pride Art om hjelp til henting og retursending. Det går felles transport fra Oslo hvor man kan levere verkene til tidspunkt som vil angis i mail etter registrering. 

4. Det vil ikke bli gitt vederlag, da dette er en gruppeutstilling og basert på dugnad og frivillighet jamfør Pride Arts tradisjon.  Pride Art har søkt om støtte til bl.a. transport.

5. Det er mulig å bidra med både billedkunst, skulptur, installasjon, video- og audio, performance og annen scenekunst og litteratur. 

6. Dette blir en salgsutstilling.

7. All praktisk informasjon om utstillingen, som provisjon, transport, forsikring osv vil sendes til alle søkere i dagene omkring 2. mai.

8. Utstillingstittelen er en arbeidstittel. 


HUSK: For å søke må man være medlem av Pride Art. Sammen med submission-skjema får man tilsendt link til innmelding (dersom du ikke er medlem allerede). Dette koster 200 kr. 


Les mer om utstillingen her: https://stiklestad.no/2022/03/arets-olsokkunstner-pa-stiklestad-2022/

https://blikk.no/frederick-nathanael-kunst-pride-art/pride-art-er-arets-olsok-kunstner/215509


Les som Pride Art her: www.prideart.no

Om Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Olsok-dagene: https://stiklestad.no/olsokdagene-pa-stiklestad/ 


Har du spørsmål? Meld deg inn på Pride Arts lukkede facebook-side hvor mange kan svare eller bruke kontaktdetaljene under om du har personsensitive spørsmål.


Frederick Nathanael, leder av Pride Art: post@prideart.no

Bjørn André Langset Gjermundnes, nestleder Pride Art: balg@prideart.no

Maria Veie Sandvik, prosjektleder for Stiklestad Nasjonale Kultursenter: maria.veie.sandvik@nils-aas-kunstverksted.no 

 

Registration form