Frihåndstegning på Oslo Kunstakademi

NB! Bruker du mobil? Da finner du påmeldingsskjemaet nederst på siden.


Tegnekurs i frihåndstegning for nybegynnere

Tidspunkt:   Tirsdag 2. nov. - 30. nov. kl. 18 - 20.30
Pris:              kr. 2.490.- /5 tirs.
                      kr. 2.190.-/ 5 tirs. for tidligere deltager  på "Frihåndstegning") dvs. f.o.m. 2. gangs deltagelse
Kurssted:     Oslo Kunstakademi, Myntgata 2, Oslo  
                      (ved Akershus Festning)
Kursholder: Maike Sjåfjell (Billedkunstner, designer og gullsmedmester)


Betaling:

kr. 100.- ved påmelding (pluss evt. tegnesett)
Overfør kr. 2.390.- (eller tidligere deltager kr. 2.090.-) innen 7 dager til:

1503.42.84420 Perspektiv Design
Melding:  Oslo Kunstakademi + Frihåndstegning 11/21

Eller

Vipps kr. 2.390.- (eller tidligere deltager kr. 2.090.-) innen 7 dager til: 

55 39 79 Perspektiv Design 

Melding:  Oslo Kunstakademi + Frihåndstegning 11/21Kurset er en innføring i tegningens  grunnprinsipper.
Gjennom kurset vil du utvikle tegning som  verktøy og gi deg et godt grunnlag til å tegne hva som helst. Vi  konsentrerer oss mest om blyant og papir som redskaper, men kunnskapen  du får kan brukes til alle andre tegneredskaper. Kurset tar for seg et  bredt spekter innen tegnefaget.
Lær å tegne gjenstander, portrett, dyr, landskap, lys & skygge osv.


Hva trenger du ha med på tegnekurset:
Til  første  kurskveld trenger du bare en tegneblokk i A3 format, viskelær/knettgummi, blyantspisser, tegnestubb og blyanter i forskjellige hardheter. Hvis du skal gå til innkjøp av noe av dette,  anbefaler vi at tegneblokka har tegnepapir (ikke tynt skisse-papir) og  at papiret har relativt fin (ikke grov) overflate.
Tegneutstyr kan kjøpes hos kursholderen. (Se informasjon nedenfor.)

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er for deg som vil bli en dyktig tegner med solide tegneferdigheter

Forkunnskaper:

•    Ingen krav til forkunnskaper«Maike er en utrolig dyktig tegnelærer - har allerede meldt meg på et nytt kurs. Anbefales!»
Ellen


«Veldig bra, gøy og inspirerende. Lærerikt! Vil ha mer! «
Hanne
Gled deg til fem hyggelige og lærerike kurskvelder!


Disse tegnesettene kan bestilles ved påmeldingen. 


SETT 1
Tegneblokk A3
Tegnestubb
Viskelærpenn
Knettgummi
1pakke m. kull
Blyanter HB, 2B, 4B og 8B
Pris: 395.-


SETT 2
Tegneblokk A3
Tegnestubb
Viskelærpenn
Knettgummi
1 pakke m. kull
Rullepennal
Blyantspisser
Blyanter Sett med 12 stk.  ( forskjellige hardheter)
Pris: 720.-


Send en mail til art@maikesjaafjell.com om bu bare trenger noen få tegnepordukter.
Bestilte varer deles ut den første kursdagen.Oversikt over Maike Sjåfjells tegne- og malekurs på 
Oslo Kunstakademi:

maikesjaafjell.com/oslokunstakademi


Salgsbetingelser ved kurs og sommerskolen

  • Påmelding til kurs og sommerskolen er  bindende, og det er ikke angrefrist eller reklamasjonsrett. Vi ønsker å  ha fornøyde deltagere, og gjør derfor i enkelte tilfeller unntak fra  dette, basert på en individull vurdering. 

  • Sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke rett til refusjon

  • Ved  lav deltakelse, sykdom hos kursleder, eller andre forhold utenfor vår  kontroll, avlyses kurset. I slike tilfeller har deltagerne krav på  refusjon  eller den kan tilgodeses med en tilgodelapp til senere kurs,  tilsvarende kursavgiften på det aktuelle kurset som avlyses.
    Refusjonen  beregnes slik:  Kursbeløp eller deler av det, avhengig av hva som  avlyses, minus transaksjonskostnad på 3,5% av totalbeløpet og minus kr.  8.- deltageravgift. Kursstedet eller kursholderen kan ikke holdes ansvarlig for  deltagernes eller foresattes meromkostninger, for eksempel togbilletter  eller hotellopphold. 

  • Kursdeltagelsen, aktiviteter og lek i undervisningstimene og pausene skjer på deltagernes eget ansvar.  
Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon