NOREX OVERLAND FESTIVAL 2023

(see English below)


ER DU KLAR FOR ÅRETS STORE OVERLAND EVENT?


Norex Overland Festival går av stablen for tredje året på rad, kan vi sammen gjøre denne enda større å bedre enn før?

Hva er dette lurer du kanskje på? Er du Vanlifer, har en typisk overland rigget bil, er takteltcamper, har camper på pickup planet, bruker bil og bor i bakketelt på tur, har en camper på slep, kjører motorsykkel på tur, har en stor ekspedisjonsbil, en stasjonsvogn eller Caddy med sengeløsning baki eller lignende? Eller er du interessert i friluftsliv, reise og opplevelser? Da er denne festivalen noe for deg!

Norex Overland Festival fungerer som ett stort treff for deg som er friliftsentusiast, TET entusiast, er reiseglad og/eller bruker kjøretøy på tur og ekspedisjoner enten det er på 2, 4 eller 6 hjul.


Festivalen avholdes i vakre Lodalen i Stryn kommune med umiddelbar nærhet til og utsikt over det turkise Lovatnet omkranset av bratte fjell. Reisen til festivalen er en opplevelse i seg selv i vakker Vestlandsnatur.

Vi anbefaler å ta med SUP, kayak, packraft eller lignende for å oppleve Lovatnet. Det blir mulighet for å leie kano, være med på guidet kayak tur (mot betaling), være med på guidet båttur inkludert middag (mot betaling), det er miljøsti for barn, GPS-løp, det blir holdt foredrag av eventyrere, fotografer, godt bereiste mennesker som kan by på mange fine og spennende historier. Vi viser relevante filmer og er samlet i godt lag. Etter festivalen har du også mulighet til å være med på en guidet tur av DID Extreme - påmelding til denne gjøres på festivalen.

Det er en familiecamp lengst vekk fra scene og bråk slik at hele familien kan være med på festivalen.


Lokasjon: https://goo.gl/maps/Gmu2726GeTkZTupQ9


BILLETTER

BILLETTSALGET ER I GANG!!! 

Det er viktig at du velger korrekt billettkategori, dette for at vi skal få en oversikt over antal kjøretøy av ulik sort og passasjerer i forkant av festivalen.

Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere eller flytte billetter kjøpt til festivalen i 2023, men du kan selge billetten videre. Husk å gi oss beskjed dersom du skal selge billetten slik at vi kan endre navnet på den.Alle billettinntekter går direkte til å drifte festivalen (feks leie av festivalområde, toaletter, avfallshåndtering, foredrag osv). Jo fler som kjøper billett tidligere, jo mer har vi mulighet til å bestille/tilby på festivalen.


Forhandler? Da kan du melde deg på her: https://www.deltager.no/event/norex_overland_festival_2023_29062023#initGJEST

Innslipp FREDAG 30.juni 2023 

Bil + Fører : Denne velger du om du kjører kjøretøyet du ankommer i. Henger/liten vogn/camper er inkludert i prisen. 

Motorsykkel (ny) : Denne velger du om du kjører motorsykkel! Eventuelt henger på sykkelen er inkludert i prisen.

Passasjer : Denne velger du om du sitter på i besøkende kjøretøy og er 16 år eller eldre.

Barn  : Denne velger du for barn fra 5 til 15 år.


Utstillere/forhandlere/foredragsholdere (oppdateres fortløpende):

 • Arctic Trucks Norge
 • Peak Polar
 • Expedition Norway
 • Tredal Tilhenger
 • Vidvandre
 • First Response Medical
 • Øveland Products
 • Adventure Overland
 • Rocky Roads Expeditions
 • IDG Tools
 • BGnor
 • Kystfiskejegeren
 • Foredrag/Talk med Johnny Haglund
 • Foodtruck: Streetfood fra Good Mexican
 • DID Extreme
 • Foodtruck: Laboratorium


Send oss gjerne en epost på norexoverland@gmail.com om du har aktivitetsforslag, ønsker å komme som forhandler, holde foredrag, vise film, holde matlagingskurs eller har spørsmål!


Video fra 2021: https://www.youtube.com/watch?v=jdQ1FGXgdWc&t=1s  /  https://www.youtube.com/watch?v=UD2AKJyYOlU


Sees vi?


Med hilsen

Iiris & Robin
--------------------------------------


READY FOR NORWAYs LARGEST OVERLANDING EVENT?


Norex Overland Festival is an international event and will hold its third festival in 2023, can we together make this one even bigger and better than before?

What is this you might be wondering? Are you a Vanlifer, have a typical overland rigged car, are a roof tent camper, have a camper on a pickup plane, use a car and live in a ground tent on a trip, have a camper in tow, ride a motorcycle on a trip, have a large expedition vehicle, a station wagon or Caddy with bed solution in the back or similar? Or are you interested in outdoor life, travel and experiences? Then this festival is for you!

The Norex Overland Festival acts as a big event for you who are free lift enthusiasts, TET enthusiasts, travel enthusiasts and/or use vehicles on trips and expeditions, whether on 2, 4 or 6 wheels.


The festival is held in the beautiful Lodalen in Stryn municipality with immediate proximity to and a view of the turquoise Lovatnet surrounded by steep mountains. The journey to the festival is an experience in itself in beautiful Westland nature.

We recommend bringing a SUP, kayak, packraft or similar to experience Lovatnet. It will be possible to rent a canoe, take part in a guided kayak trip (for a fee), take part in a guided boat trip including dinner (for a fee), there is an environmental trail for children, GPS run, lectures will be given by adventurers, photographers, well-travelled people who can offer many fine and exciting stories. We show relevant films and are gathered in a good team.


It will be a family camp area furthest away from the noise so that the whole family can join the festival.


Location:  https://goo.gl/maps/Gmu2726GeTkZTupQ9


TICKETS

TICKETSALE IS NOW OPEN!!!

It is important that you choose the correct ticket category, this is because we need an overview over number of vehicles (car/truck/motorcycle) and passenger before the festival.

We do not have the opportunity to refund or move tickets bought for the festival in 2023, but you can sell the ticket to someone else. Remember to inform us if you sell the ticket so we can change the name of it.

ONLY ROOM FOR 200 VEHICLES/MC!!!


GUESTS

Festival area opens for guests FRIDAY 30th June 2023

Car + driver :  You choose this category if you drive the car/truck/bus/van you arrive in. Camper or trailer included in the price.

Motorcycle :  You choose this category if you drive motorcycle. Trailers included in the price.

Passenger :  You choose this category for any passenger on the above categories if you are 16 years of age or older.

Children :  You choose this category for any passengers of the above categories if the child is 5 - 15 years of age.Confirmed retailers/stands:

 • see "Utstillere/Forhandlere" in the Norwegian text

Video from the festival in 2021: https://www.youtube.com/watch?v=jdQ1FGXgdWc&t=1s  /  https://www.youtube.com/watch?v=UD2AKJyYOlU


Best regards,

Iiris & Robin
KJENNER DU NOEN SOM VIL VÆRE SPONSOR SLIK AT VI KAN FÅ NED BILLETTPRISEN? 

BE DE TA KONTAKT PÅ NOREXOVERLAND@GMAIL.COM

 

Registreringsskjema

Klasse/kategori
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Mobil
 *
 *