Fagdag 2022 med Norges ME-forening

Norges Myalgisk Encefalopati Forening inviterer til  ME-fagdagen 2022

Sted: Rikshospitalet, Store Auditorium

Tid: Tirsdag 22 november kl. 15:00-18:00

Program

  • Assisterende generalsekretær Trude Schei og professor og barnelege Kristian Sommefelt skal fortelle om sitt nye skjema for måling av funksjonsnivå hos ME-pasienter
  • Stipendiat Ingrid Gurvin Rekeland ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus presenterer resultater fra Fitbit-studien
  • Lege Lucinda Bateman snakker om nye kliniske retningslinjer fra US ME/CFS clinicians coalition  på videooverføring
  • Forfatter og journalist Jørgen Jelstad gir oss et historisk tilbakeblikk over veiledere for ME/CFS
  • Caroline Kingdon, medlem av kommiteen, snakker om UK Nice guideline for CFS/ME
  • Debatt
 

Registreringsskjema