Aktivitetsskolen i Sør-Odal 2023 / 2024

Fritid for alle i 1 - 7. trinn i Sør-Odal!

- bli med å prøv forskjellige aktiviteter! 


Aktivitetstider:
Tirsdager: kl. 17.30 - 18.30.

  • Lag og foreninger stiller med aktivitetsledere og alderstilpassede aktiviteter inne og ute.
  • Målet er å gi barna mulighet til å bli kjent med ulike aktiviteter og andre barn i kommunen vår. 
  • Du velger selv hvilke aktiviteter du har lyst til å bli med på. 


Utstyr:
Lett bevegelig tøy, joggesko og drikkeflaske til innebruk.
Klær etter vær ute.
Mangler du utstyr? Hos BUA Sør-Odal får du låne gratis! https://www.bua.io/bua-sor-odal/


Programmet:
Med forbehold om endringer, info vil komme på facebook-siden til Aktivitetsskolen i Sør-Odal https://www.facebook.com/Aktivitetsskolen-i-S%C3%B8r-Odal-1971402279608630/


Appen Spond:
For at arrangørene til hver aktivitet skal ha en oversikt over hvor mange barn som kommer per gang vil vi bruke appen Spond.
Her trykker du "Jeg kommer" eller "Jeg kommer ikke" i forkant av aktivitetene.
Appen Spond er den beste tjenesten for å organisere aktiviteter i dag og fungerer godt til kommunikasjon mellom arrangører, trenere og foreldre. Last ned appen til mobil eller til pc nå https://spond.com/welcome

Har du spørsmål kontakt:

Odne D. Holm

Leder Innbyggertorget Frivilligsentral
Mobiltlf: 488 64541
E-post: odne.holm@sor-odal.kommune.no  

Registreringsskjema

Antall
 *
Fornavn på barnet
 *
Etternavn på barnet
 *
E-post adresse
 *
Klassetrinn
 *
Klassetrinn
 *
Mobil nr. til foresatt
 *
Fornavn på foresatt
 *
Etternavn på foresatt
 *
Jeg aksepterer at bilder som tas av mitt barn under Aktivitetsskolen kan brukes av arrangørene til å synliggjøre aktivitetstilbud for barn i media og sosiale medier. Navn skal ikke knyttes til bilde
 *
Annet
 *