Faglig Kongress 2021

Velkommen til Faglig Kongress 2021 og 

markering av "Kiropraktikk i Norge 100 + 1" 


Dette er KUN EN PÅMELDINGSSIDE for kongressen. For å lese mer om Faglig Kongress, se vår hjemmeside; www.fagligkongress.no. All relevant informasjon finnes her. 

NB: Dersom du melder på flere enn deg selv, så send en mail til kathinka@kiropraktikk.no med fullt navn på den du har meldt på. 


Krav om medlemsnummer/kundenummer

 5 siffer. Fremkommer som "kundenummer" på fakturaene fra NKF/NKS. Ikke-medlemmer skriver bare "00000". 


Ordrebekreftelse og faktura

Påmeldte mottar umiddelbart en bekreftelse fra deltaker.no. Sjekk spam om du ikke får den ila er par minutter. Denne bekreftelsen er ikke godkjent som regnskapsbilag. Etter at kongressen er gjennomført, vil vi sende ut faktura til bruk i regnskapet - denne skal da ikke betales.


Diplomutdeling under festmiddagen

For medlemmer som fikk autorisasjon i turnusåret 2019/2020 eller som får for 2020/2021, så er dere invitert av NKF. Selv om dere er våre gjester, så krever deltaker.no en minstepris (kr 15). Invitasjonen fordrer at dere har gjennomført turnustjeneste i regi av NKF. 


EARLY BIRD TIL 24. AUGUST OG AVMELDING

Etter denne datoen øker kursavgiften med kr 1 500 (gjelder ikke MNKF-studenter og MNKF-turnuskandidater), og fra 1. oktober øker også prisen på festmiddagen med kr 200.

Avbestilling av kongressen og sosiale arrangementer;

Avmelding før 30 dager før arrangementsstart = 100% refusjon
Avmelding før 14 dager før arrangementsstart = 50% refusjon
Avmelding mindre enn 14 dager før arrangementsstart = null refusjon


Støtte for alle kiropraktorer

Kongressen arrangeres med støtte fra "Fond for etter- og videreutdanning for kiropraktorer". Støtten er gitt til alle kiropraktorer, uavhengig av medlemskap i NKF. Støtten utgjør kr 1500 for alle norskpraktiserende kiropraktorer og er allerede trukket fra kursavgiften.


www.fagligkongress.no

 

Registreringsskjema

Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
 *
Gjenta e-post
 *
Klasse/kategori *
Antall MNKF kiropraktorer - kongress
 (kr 3 500,00 pr stk)
Antall MNKF Turnusmedlemmer - turnuskurs torsdag + kongress
 (kr 1 600,00 pr stk)
Antall MNKF Studenter - kongress
 (kr 1 350,00 pr stk)
Antall Robert Melillo workshop torsdag 28. oktober (krever deltakelse på kongressen)
 (kr 300,00 pr stk)
Antall Kiropraktorer - ikke MNKF - kongress
 (kr 5 000,00 pr stk)
Antall Annet autorisert helsepersonell - kongress
 (kr 6 500,00 pr stk)
Antall Festmiddag fredag 29. oktober
 (kr 1 500,00 pr stk)
Antall Get-together torsdag kveld
 (kr 350,00 pr stk)
Antall Festmiddag fredag 29.10 - for de som får medlemsdiplom
 (kr 15,00 pr stk)
Mobil
 *
For MNKF; regiontilhørighet
Medlemsnummer/kundenummer - 5 siffer
 *
 *