CFS/ME forskningskonferanse 2021

Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges Myalgisk Encefalopati Forening inviterer til  CFS/ME forskningskonferanse 2021

Sted: Auditoriet, Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo

Mandag 22. november kl. 12:00 –17.00 

Tirsdag 23. november kl. 09:00-12:30

Konferansemiddag 22.11 kl. 18


Målgrupper

  • Norske og nordiske forskningsmiljøer som allerede er engasjert i CFS/ME forskning eller vurderer å inkludere tilknyttete tema i sin forskning. Abstracts sendes inn via regisgreringsskjemaet under.
  • Helsepersonell og studenter (i helsefag) med interesse for CFS/ME-forskning

Program


Abstracts – tidsfrist for innsending 17. oktober
Abstracts skal følge formatet i skjemaet under, med følgende punkter: Tittel, forfatter(e), institusjon, bakgrunn, målsetting/forskningsspørsmål, diagnosekriterier, metode/organisering, resultater, forventet nytteverdi/ betydning av studien.
Kryss av for "Jeg leverer abstract" under, og det vil komme opp felt til å fylle inn.


Påmelding senest 17. oktober
Forskere/helsepersonell kr 500 (inkl. lunsj 22.november).
10 første studenter kr 200.
Betaling med kredittkort på deltager.no.


Kontaktpersoner:

Folkehelseinstituttet: per.magnus@fhi.no

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME: ihelland@ous-hf.no

ME-foreningen: linda.bringedal@vlfk.no

------

Norges ME-forening arrangerer en etterfølgende Åpen fagdag om ME
Sted: Tannlegehøyskolen i Oslo tirsdag 23. november kl. 15 – 18 for ME-forskere, ME-pasienter og pårørende, helsepersonale og studenter. Påmelding og informasjon om deltakeravgift: KOMMER SENERE

Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjon