Salsa 3


Velkommen til SalsaNor Trondheim sitt høstprogram,.( English text below)
Dette er siden hvor du melder deg på og betaler for kurset. 
Redusert pris: 
- påmelding av par (gutt/jente) 
- student 
- repetisjon (det samme kurset i løpet av de siste 12 mnd.)
Bruk ventelisten! 
Påmelding for damer stanset eller fullt kurs? Det hender seg at det blir ledige plasser pga. avbestillinger eller av andre årsaker. Skriv deg opp på ventelisten og plassen kan bli din! Du vil også få beskjed når neste kurs skal avholdes, slik at du kan melde deg på i god tid og sikre deg plass. Send en mail til annelise@salsanortrondheim.no med navn, mailadresse og mobiltelefonnummer!
Gavekort? 
Ta kontakt med Annelise på annelise@salsanortrondheim.no for å registrere hvilket kurs du ønsker å gå på.
Betalingsproblemer? 
Da anbefaler vi at du laster ned nyeste versjon av Java fra www.java.com. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med din kortleverandør. Det vil også være mulig med manuell betaling, men ber dere prøve forslagene nevnt over først. Det gjør det litt mer oversiktlig for oss. Ta kontakt  på kontakt@salsanortrondheim.no.
VIKTIG! 
TA MED UTSKRIFT AV BETALINGSKVITTERING OG STUDENTBEVIS.
Vi tar forbehold om ledig plass totalt og fordeling mellom kjønn. 

English:
Welcome to SalsaNor Trondheim!
This is the page where you sign up and pay for the course.
Reduced price: 
- sign up as a couple (man/lady) 
- student 
- repetition (same course in the last 12 month) 
Use the waiting list! 
Is sign up limited for ladies or is the course full? Sometimes places become available due to cancelations or other reasons. Put yourself on the waiting list and the place can be yours! If not, you will be notified when the next course is open for sign up, so you can register in time. Send an email to annelise@salsanortrondheim.no
Gift certificate? 
Contact Annelise at annelise@salsanortrondheim.no to register for the course you want to go on.
Payment problems? 
We recommend that you download the latest version of Java from www.java.com. If this fails, contact your card supplier. There will also be possible with manual payment, but ask that you try the suggestions mentioned above first. It makes it a little easier for us. Contact kontakt@salsanortrondheim.no.
IMPORTANT! 
BRING A PRINT OF THE RECEIPT AND STUDENT LEGITIMATION.
Note that sign up might become limited due to full courses or men/ladies imbalance.

 

Sted: Håndverkeren, Kjøpmannsgata nr. 12, 3 etg.
Startdato: 28.08.2014 18:15
Påmeldingsfrist: 28.08.2014 11:00


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Annelise Bygland Nikolaisen
Tel: Bruk e-postLik Deltager.no på Facebook: