Mindfulness for Unge - Oslo og Trondheim

Dette 2-dagers kurset gir en introduksjon til Mindfulness for deg som er mellom 18 og 30 år.
Kursene er støttet av Frifond, og tilbys derfor til lav pris.   


Oslo 26. - 27. April   Kurset i Oslo er Fullt!  

Trondheim 5. - 6. April  Kurset i Trondheim er Fullt!      

Mindfulness - helgekurs for voksne i Oslo, Trondheim og Bergen juni 2014.   Les mer her


Mindfulness er en meditasjonsform som primært er hentet fra den tidlige buddhismen, men er i seg selv er fri fra religiøse referanser. Det er en enkel, men kraftfull trening som handler om å forbli nærværende i øyeblikket med det som er: uten å la seg distrahere av tanker, følelser, sansninger, minner fra fortiden og forestillinger om fremtiden som flyter kontinuerlig som en sinns-strøm i alle mennesker. 

Mindfulness treningen handler om å inkludere alle typer inntrykk, såvel utenfra som innenfra, i den nåværende situasjonen; og dermed komme mer tilstede. På denne måten blir man over tid i stand til å leve livet med større grad av våkenhet, indre ro og balanse, meningsfylde og klarhet. Dette kurset er praktisk orientert med noe støttende teori; og henvender seg både til nybegynnere og til deg som har arbeidet med mindfulness eller lignende teknikker før. 

Mindfulness praktiseres som stillesittende meditasjon med fokus på konsentrasjon, pust/åndedrett, og ulike former for kropps-gjennomgang med oppmerksomheten, samt gående meditasjon sammen med nærværstrening. I tillegg får du redskap til å bruke Mindfulness i korte intervaller i de dagligdagse situasjoner på arbeid såvel som privat. 

Mindfulness som livsinnstilling er langt mer enn en teknikk. Forskning viser at en daglig mindfulness-praksis over tid kan motvirke stress-symptomer, og gi en lang rekke positive fysiologiske resultater etter litt øvelse; men Mindfulness i seg selv handler om langt mer enn dette. Den handler om en reise mot større livskvalitet, nærvær, meningsfylde- og dybde. 


Effektene ved å praktisere Mindfulness er blant annet at du kan lære å:

•    Lære å ta pauser fra det mentale trykket av studie- og arbeidsoppgaver som hele tiden skal gjøres = ta helt fri når du ikke arbeider med oppgaven = gir et bedre rom til å hente deg inn igjen

•    Lytte mer oppmerksomt og kommunisere tydeligere med venner, familie, kjæreste, og de du       samarbeider med i jobb og studier

•    Styrke evnen til kommunikasjon og samarbeid både på arbeid og privat

•    Lære å stå sentrert og med en mer forankret kontakt inn i deg selv i møtet mellom alle de ulike valgene livet byr på 

•    Få større tilgang til egne kreative og løsningsorienterte ressurser

•    Bli mindre dømmende og mer inkluderende ovenfor både deg selv og de andre, noe som gir mer rom til å være som man er - og kan frigi et stort energi-overskudd.   


Mindfulness er øvelses-trening

Mindfulness er i seg selv en enkel øvelses-strategi, men den krever gjentatt øvelse for å virke. Vanemønstrene i vårt eget sinn er ikke enkle å endre på. Du vil øve på å endre innstilling til den måten tankene hele tiden vandrer vekk fra det som skjer i øyeblikket. Mennesker som øver Mindfulness over tid, får tilført en helt ny dimensjon i livet, som gir fordypning, økt livskvalitet og bedre evne til å håndtere egne reaksjoner på det som skjer i ens liv. 

Trondheim 5. - 6. April   Tukthuset, Kongensgate    Kart kommer straks... 

Oslo 26. - 27. April     Centrum Yoga

Tid:  Begge dager fra 10 - 17       

Pris: 250,-

​Prisen inkluderer undervisningsmateriell.  Kursene inkl. materiell er støttet av Frifond Barn og Unge. 
Påmeldingen er bindende, og kursavgiften refunderes ikke etter påmelding. Det er viktig at du kan delta begge dager for å få noe verdifullt ut av kurset, og for gruppens del. 

OM KURSLEDER: SONIA LOINSWORTH 

har en treårig etterutdannelse og er sertifisert Mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon. Hun har vært i trening innen selvutvikling, mindfulness og dypere former for meditasjon fra  Vækstcenteret i Danmark siden 1994, og har en etterutdanning i kroppsorientert psykoterapi fra Bodynamic Institute.

Sonia har mer enn 20 års egenpraksis i mindfulness; og undervisningen avspeiler et erfaringsbasert perspektiv på hvordan mindfulness integreres i kombinasjon med arbeid, familieliv, gründervirksomhet, kunstnerisk virke og sammenvevingen mellom disse livsområdene. 

Hun er utdannet innen sang og musikk vitenskap fra University of Georgia, USA, og NTNU i Trondheim, og er utøvende sanger, komponist og kursleder i feltet mindfulness,  stemmearbeid og kreativt uttrykk. Hun gir konserter og underviser grupper i sang & mindfulness i Europa. Sonia har parallelt lang erfaring som gründer og bedriftsleder i småskala, og har etablert og drevet 6 landsdekkende bedrifter og organisasjoner innen kunstbasert næring, scenisk kunst, miljøprosjekter, mat- og ernæringskurs for ungdom og voksne, samt en humanitær organisasjon.  

Nettsider:   SoniaLoinsworth    Mindful Creation    Unge Kokker

Om effekten av Mindfulness trening for studenter:

"Mindfulness training may work as a protective factor against the typical stresses of student life—or any stress, for that matter, since it improves emotional equilibrium and enables people to better handle distractions. 

"It’s similar to how physical exercise can change the body,” Jha said. “We know that physical activity helps our bodies, but we’re just coming to the understanding that mental exercise is also critical to promoting mental well-being. It’s a cultural shift.”

Les hele artikkelen her


New Study Shows Meditating Before Lecture Leads to Better Grades

Les hele artikkelen her 

Sted: Oslo & Trondheim sentrum
Startdato: 05.04.2014 17:00
Påmeldingsfrist: 11.04.2014 17:00
Legg til i kalender


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Runa Spilling
Tel: 95804912
runaspilling@yahoo.comLik Deltager.no på Facebook: