Retorikkurs

Med Hans-Ivar Kristiansen, Logografia AS
 
Hans- Ivar Kristiansen er Cand. philol. fra Universitetet i Bergen og har utgitt bøkene Retorikkhåndboken og Taleskriverhåndboken. I samarbeid med professor Odd Nordhaug har han gitt ut 6 antologier om retorikk, over 2000 sider, med 120 forfattere fra 7 ulike land. Bøkene blir brukt som pensum på universitet og høyskoler i inn- og utland. Hans siste bok er Hamsundhåndboken (2009). Se også  www.retorikk.no

Kurset har som mål å utstyre deg med ferdighetene, verktøyene og makten som er knyttet til overbevisende kommunikasjon.

Etter kurset bør du være i stand til følgende:
•    Identifisere målgrupper og målsetninger for kommunikasjon
•    Definere og framføre klare budskap
•    Forstå de tre argumentasjonstypene / overbevisningsstrategiene
•    Presentere og forsvare ideer effektivt ved hjelp av konstruktiv argumentasjon
•    Bruke eget språk på en overbevisende måte - kunsten å vite hvordan du skal si det du
     skal si
•    Håndtere situasjoner der det ikke er tid til forberedelser

Verktøyene vi gir fra oss på kurset:
• En disposisjon for rekkefølgen ved løsning av arbeidsoppgaver
• Et disposisjonsverktøy for hvordan du leverer presentasjonen din
• Innsikt i all kommunikasjon, retorikkens byggeklosser
• Hvordan du skal formulere en tese eller en hovedpåstand?
• En metode for å finne argumenter til din hovedpåstand
• En metode til å strukturere argumenter med beviskraft
• Kurset gir bevissthet om språket og språklige virkemidler
• Vi gir deg et generelt verktøy i situasjoner uten forberedelse
• Vi gir deg verktøy for forsvar i angrep av kolleger eller kunder

Viktig info vedrørende påmelding:
Påmelding kan kun skje på deltager.no og er kun gyldig når påmelding og betaling er foretatt.
Husk å legge inn navn og betaling på alle som påmeldes. Du kan printe ut kvittering på det du innbetales dersom du ønsker det. Påmeldingen er bindende og innbetalt beløp refunderes ikke. Dersom du melder avbud kan du "gi bort" eller selge plassen din til en annen.

Dersom du får melding på deltager.no om at det er fullt, ja da er det fulltegnet og ikke flere plasser igjen. Vi har satt et tak på 60 deltakere, grunnet begrensninger i lokalet.

Det vil være mat og mingling fra kl 17:00
 
Med vennlig hilsen
Econa Oslo/Akershus
Markedsføringsnettverket

NB! Kun VISA,MasterCard og BankAxess kan brukes på www.deltager.no

 

Sted: Ingeniørenes Hus
Startdato: 16.04.2012 17:30
Påmeldingsfrist: 16.04.2012 10:00


Beklager, påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med arrangøren for mer informasjonKontaktperson for arrangementet:
Peder Edvardsen
Tel: 402 02 393


Lik Deltager.no på Facebook: