Memoarkonferansen 2024

Memoarkonferansen er den årlege møtestaden for alle som interesserer seg for munnleg historie (oral history) og munnleg kulturarv i Skandinavia. 

I 2024 får konferansen tre hovudtema: 

  • Definisjonsmakt og sjølvhistorisering 
  • Livshistorier som kulturarv 
  • Verdien av store minnesamlingar  

Fullt programfinn du på www.memoarkonferansen.no 

Etter konferansen vil det bli laga kursbevis for alle deltakarane som ynskjer det. 

Kursebeviset vil vere signert Memoar, oginnehaldeinformasjon om programmet på konferansen. 

 

Registreringsskjema

Antall
 *
Fornavn
 *
Etternavn
 *
E-postadresse
Gjenta e-post
Mobil
Fødselsår
Klasse/kategori
 *
Kampanjekode
 
 *